Weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego

logo
Za nami weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego. Łącznie złożono 288. wniosków. Największym zainteresowaniem cieszą się projekty związane z remontami i inwestycjami, podobnie jak w latach poprzednich. Najwięcej spośród nich dotyczy modernizacji dróg osiedlowych, ulic, chodników, parkingów. Łącznie w tej grupie złożono 170. wniosków. Na drugim miejscu znalazły się wnioski związane z rekreacją (80), które dotyczą modernizacji placów zabaw, budowy lub rozbudowy kompleksów rekreacyjno-sportowych, siłowni na powietrzu, boisk, parków, etc. Po 19. wniosków zakwalifikować można do kategorii estetyzacja i bezpieczeństwo.

W okręgu nr 1 zgłoszono 28 wniosków. Najwięcej wniosków dotyczy remontów dróg, chodników oraz podwórek. Ponadto zgłoszono między innymi modernizację wieży widokowej w Parku Modrzewie oraz rewitalizację całego Parku, rozbudowę lotniska, a także uruchomienie Kolei Nadzalewowej z remontem dworca PKP Elbląg Zdrój.

W okręgu nr 2 zgłoszono 49 wniosków. Najwięcej dotyczy remontów chodników, parkingów i ulic, modernizacji wiat przystankowych, nasadzenia drzew, ale także modernizacji lub budowy placów zabaw czy ogólnodostępnych siłowni na powietrzu. Pięć wniosków dotyczy modernizacji przychodni lekarskiej przy ul. Myliusa. Zgłoszono też wniosek o naniesienie na panele dźwiękochłonne przy ul. Ogólnej muralu artystycznego prezentującego historię miasta.

W okręgu nr 3 zgłoszono 41 wniosków.  Dominują remonty dróg, ulic, chodników, boisk sportowych, placów zabaw, siłowni. Jeden z wniosków dotyczy poprawy estetyki w Parku Dolinka, a także konieczności remontu tamtejszego amfiteatru.

W okręgu nr 4 zgłoszono 63 wnioski. Zdecydowana większość dotyczy remontu i modernizacji dróg osiedlowych i fragmentów ulic, chodników czy wymiany oświetlenia na ledowe. Część dotyczy budowy kreatywnych placów zabaw czy parku treningowego Street Workut,  rewitalizacji fontann na ul. 1 maja i Placu Słowiańskim, a także zagospodarowania Wyspy Spichrzów.  Jeden z wnioskodawców sugeruje, by w całym mieście oznakować i wyeksponować charakterystyczne dla naszego miasta drzewa.

W okręgu nr 5 zgłoszono 40 wniosków. Podobnie jak w innych okręgach dominują remonty dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych.

W ramach inicjatywy ogólnomiejskiej zgłoszono najwięcej, bo aż 67 wniosków. Poza remontami ulic i chodników  dotyczą one między innymi rewitalizacji Placu Słowiańskiego, łącznie z odbudową pomnika założyciela miasta Hermana von Balka, modernizacji odkrytego basenu miejskiego, utworzenia nowych linii autobusowych i tramwajowych, budowę hipermarketu Tesco, stworzenia plaży na Wyspie Spichrzów, budowy sieci bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich,  poprawę jakości wody w kranach, budowę nowego targowiska miejskiego, odnowienia muszli koncertowej w Bażantarni i wieży widokowej na Górze Chrobrego czy specjalnych  wybiegów ogrodzonych dla psów.

Do 14 sierpnia wszystkie wnioski będą opiniowane pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań miasta, gospodarności, formalno-prawnym, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalanie orientacyjnego kosztu zadania.

Do 11 września powstanie całościowa lista wniosków, która zostanie przekazana Prezydentowi do zatwierdzenia, a od 22 września do 2 października ankiety z wnioskami zostaną dostarczone do mieszkańców, którzy będą mogli głosować na wybrane propozycje.