Moniuszki, Częstochowska, Fromborska - dwa remonty i budowa na finiszu

konferencja

konferencja - konferencja

Zakończyły się roboty na trzech istotnych dla mieszkańców miasta ciągach komunikacyjnych. Mowa o ulicach Moniuszki, Częstochowskiej i pieszo-rowerowym odcinku ulicy Fromborskiej. Finisz i efekty prac na powyższych drogach omawiali dziś z dziennikarzami Witold Wróblewski prezydent Elbląga i Janusz Nowak wiceprezydent miasta.

Remontowy pakiet

Lato jest czasem intensywnych remontów, a obecnie kończymy prace na kilku drogach w Elblągu. Już jutro powinny zakończyć się czynności odbiorowe na przebudowanej ulicy Częstochowskiej, także jutro rozpoczną się takie czynności na ulicy Moniuszki, prowadzącej do Centrum Rekreacji Wodnej, pomyślnie odebrany został ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Fromborskiej, gdzie powstało 800 metrów nawierzchni z masy bitumicznej, do skrzyżowania z ulicą Leona Kruczkowskiego - wyliczał Witold Wróblewski prezydent Elbląga i przywołał jeszcze informacje dotyczące oświetlania dzielnicy Zatorze, gdzie w ostatnim czasie zamontowano 130 słupów oświetleniowych

- Wczoraj wprowadzony został ruch wahadłowy na Moście Unii Europejskiej i wykonawca remontu na dobre rozpoczął już prace - dodał prezydent

Na Modrzewinie

Prezydent przedstawił również dobre informacje z Modrzewiny, gdzie znajdują się elbląskie tereny inwestycyjne. - W tej chwili funkcjonują tam już takie firmy jak Posteor, Dan-Stal, Metal Expert, Avante, Nutrimilk, Acoustics, Elstar. Dziś mogę powiedzieć, że na Modrzewinie sfinalizowane zostały rozmowy z firmą Vivenge, która zdecydowała się, przy wsparciu środków unijnych, na inwestycję w naszej podstrefie. W planach firmy jest budowa do 2017 roku budowa siedziby i zatrudnienie 10 osób. Trwają również rozmowy kolejnymi firmami, które są zainteresowane Modrzewiną, są to firmy z branży budowlanej, metalowej, energetycznej i biotechnologicznej. Wciąż dysponujemy 19 hektrami terenów inwestycyjnych w strefie i 13 hektarami poza nią - mówił prezydent Wróblewski

Wzmacniając miejski budżet

Prezydent odniósł się również do ostatnich rozmów z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem w sprawie pozyskania dodatkowych pieniędzy, które mogą wzmocnić miejską kasę. Mowa o środkach na projekty unijne, które zostały już zakończone. - Przekazałem informację o takich projektach Panu Marszałkowi. Będziemy się starać o refundację do projektów w wysokości około 1,5 miliona złotych. Środkie te mogą pochodzić z tzw. różnic kursowych lub oszczędności poprzetargowych - zakończył prezydent

konferencja

konferencja - konferencja
konferencja
konferencja - konferencja