Remonty w placówkach oświatowych z udogodnieniami dla niepełnosprawnych

remonty
Trwają remonty w elbląskich placówkach oświatowych, przy okazji tam, gdzie to konieczne i możliwe, poszczególne elementy konstrukcyjne lub pomieszczenia dostosowywane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poniżej prezentujemy krótki wykaz prac, dzięki którym likwidowane są bariery architektoniczne utrudniające funkcjonowanie niepełnosprawnym.


Warto wspomnieć, że prace nad likwidacją barier prowadzone są w budynkach, które powstawały gdy obowiązujące wówczas przepisy prawne nie uwzględniały dostatecznie potrzeb niepełnosprawnych. Obecnie, nowo budowane budynki oświatowe muszą szczegółowo spełniać normy i standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  również odnośnie dostosowania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Co remontujemy?

- Obecnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Polnej trwa wymiana nawierzchni placu apelowo– rekreacyjnego, przy okazji likwidowane są bariery architektoniczne na terenach rekreacyjnych i alejach spacerowych.

- W ramach realizowanego w sierpniu br. remontu tarasu Przedszkola Nr 33 przy ul. Królewieckiej obniżona zostanie jego wysokość i wybudowany podjazd.

- Nowy punkt przedszkolny dostosowany dla ośmiorga dzieci niepełnosprawnych rozpocznie funkcjonowanie od 1 października br.   Realizowany jest jako zadanie  inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń grup wychowawczych na punkt przedszkolny
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1”. Prace instalacyjno-budowlane kontynuowane są także w pomieszczeniach przy ul. Chopina 30 i obejmują połowę parteru budynku, w tym: 2 sale dydaktyczne, szatnię, korytarz. W ramach łamania barier architektonicznych utworzone zostało wejście do budynku wraz z wiatrołapem, wykonano ciąg komunikacyjny i zamontowano podnośnik gąsienicowy tzw. schodołaz, dostosowano również pomieszczenie sanitarno-higieniczne.  

- Przedszkole Nr 10 przy ul. Mącznej wyposażone jest już w podjazd, ale ze względów bezpieczeństwa, zamontowana będzie jeszcze na tarasie - wyższa balustrada metalowa.

- W Przedszkolu Nr 31 przy ul. Grunwaldzkiej trwa obecnie adaptacja jednej łazienki dla dzieci 3 i 4 letnich oraz remont pomieszczeń dydaktycznych dla dzieci 5 i 6 letnich. Prace te mają ułatwić funkcjonowanie dzieciom niepełnosprawnym.

Czego nie dostosujemy? I dlaczego?
Nie zawsze istnieją możliwości techniczne dostosowania niektórych budynków oświatowych i likwidacji barier architektonicznych. Brak jest takiej możliwości na przykład w Przedszkolu Nr 8 przy ul. Bema. Budynek ten jest obiektem zabytkowym z 1883 roku i objęty ochroną konserwatorską, a dodatkowo wąska klatka schodowa i kręte schody uniemożliwiają dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.