71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - Chwała Bohaterom!

71. rocznica Powstania Warszawskiego

71. rocznica Powstania Warszawskiego - 71. rocznica Powstania Warszawskiego
W minioną sobotę elblążanie oddali hołd powstańcom warszawskim. W obchodach pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej wziął udział Janusz Nowak wiceprezydent miasta. Pod obeliskiem zgromadzili się również parlamentarzyści, kombatanci, elbląska młodzież oraz przedstwiciele Rady Miejskiej. Oprawę uroczystości zapewnili żołnierze 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości oraz treść wystąpienia wiceprezydenta Nowaka skierowanego do mieszkańców:

Szanowni Państwo,
Powstanie Warszawskie to jeden z najbardziej dramatycznych fragmentów naszej najnowszej historii. Współczesna ocena tego zrywu budzi wciąż ogromne emocje i skrajne oceny. Jedni rozważają sensowność podjęcia walk, które okupiono ogromną ofiarą ludzką i zmasakrowaną stolicą. Inni, zwłaszcza świadkowie tamtych wydarzeń, wskazują, że w Warszawie tuż przed wybuchem Powstania i informacjami o zbliżającym się froncie, panowała taka atmosfera, że nawet bez rozkazów Rządu w Londynie i Komendy Głównej AK, mieszkańcy chwyciliby za broń. Nie z chłodnej politycznej kalkulacji, ale z serca, z głębokiej patriotycznej postawy i drzemiącego w Polakach silnego poczucia wolności. Warszawa wprost kipiała chęcią odwetu za czas okupacji hitlerowskiej, niosącej eksterminację i upokorzenie.

Niezależnie od sporów, ciężko polemizować z faktami. W Powstaniu poległo 16 000 żołnierzy i ok. 200 000 ofiar cywilnych. Z bronią w ręku zginęli w większości ludzie młodzi, składając w ten sposób najwyższą ofiarę. Przywołane powyżej liczby to nie statystyka, to dramaty pojedynczych ludzi. Za swoją bohaterską walkę dostali oni 63 dni wolności w czasie zniewolenia, 63 dni determinacji i oporu. Dziś, po 71. latach możemy powiedzieć, że Powstanie, choć było militarną i humanitarną klęską, stało się też przykładem niespotykanej dotąd walki o wolność, pojęcie najcenniejsze. Przykładem, który na zawsze pozostanie dla kolejnych pokoleń.

Składam hołd wszystkim uczestnikom Powstania, jego przywódcom, bezbronnym ofiarom cywilnym, warszawiakom i wszystkim tym, którzy na wieść o rozpoczęciu walk przedzierali się do stolicy z różnych stron Polski.

Cześć Ich pamięci! Chwała bohaterom!

Szanowni Państwo o godzinie 20 na Starym Mieście będziemy mogli obejrzeć inscenizację historyczną „Barykada 44”. Barykada sama w sobie, to również symbol polskiego oporu, naszej cechy narodowej, którą potrafiliśmy wykorzystać wielokrotnie w historii. Zapraszam wszystkich mieszkańców i dziękuję organizatorom tego przedsięwzięcia Międzyszkolnemu Kołu Historycznemu i Elbląskiemu Forum Odtwórców Historycznych.

71. rocznica Powstania Warszawskiego

71. rocznica Powstania Warszawskiego - 71. rocznica Powstania Warszawskiego

71. rocznica Powstania Warszawskiego

71. rocznica Powstania Warszawskiego - 71. rocznica Powstania Warszawskiego

71. rocznica Powstania Warszawskiego

71. rocznica Powstania Warszawskiego - 71. rocznica Powstania Warszawskiego

71. rocznica Powstania Warszawskiego

71. rocznica Powstania Warszawskiego - 71. rocznica Powstania Warszawskiego

71. rocznica Powstania Warszawskiego

71. rocznica Powstania Warszawskiego - 71. rocznica Powstania Warszawskiego