Przebudowa ul. Częstochowskiej na finiszu

zmodernizowana ul. Częstochowska Kończą się roboty drogowe związane z przebudową ul. Częstochowskiej. Aktualnie trwają odbiory branżowe inwestycji, które potrwają do początku sierpnia.  Zakres przedsięwzięcia obejmował  przebudowę  jezdni ulicy Częstochowskiej wraz ze skrzyżowaniami, przebudowę i budowę chodników i zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulic. Wartość robót zrealizowanych przez firmę TUGA wynosiła  1 954 240,52 zł.

 

zmodernizowana ul. Częstochowska

zmodernizowana ul. Częstochowska