Awaria tablicy interaktywnej

Informujemy, że nastąpiła awaria tablicy interaktywnej, która znajduję się na skwerze katedralnym. Awarii uległ system operacyjny w komputerze, który steruje pracą tablicy. Komputer został już wymontowany tak, aby informatycy mogli sprawdzić dokładną przyczynę błędnej pracy systemu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba komputer zostanie wysłany do serwisu.