Śmigłowce Caracal pod okiem elbląskiej firmy TEST

Firma Test Stanisław Gojlik, automatyka przemysłowa – lokator Elbląskiego Parku Technologicznego wykonała stanowisko badawcze dla elementów zakupionych przez Polskę śmigłowców Caracal.

Spośród wielu konkurentów pracownicy Testu wykazali się wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do wykonania tak skomplikowanego algorytmu sterowania. Stanowisko zostało zakupione na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, który w ramach tego projektu będzie realizował prace badawcze. Biuro projektowe w Łodzi będzie zajmowało się projektowaniem mechanicznym, w tym zupełnie nowych konstrukcji systemów napędowych i ich wyposażenia oraz modernizacją już istniejących helikopterów.