II Konferencja Parków Polski Wschodniej

spotkanie

spotkanie - spotkanie

Przedstawiciele Parków z Ełku, Puław, Olsztyna, Białegostoku, Lublina, Kielc, Tarnobrzegu, Rzeszowa, Suwałk i Elbląga będą współpracować przy realizacji wspólnych projektów w ramach perspektywy 2014-2020.

O wspólnych celach rozmawiano podczas „II Konferencji Parków Polski Wschodniej”, która odbyła się w Elblągu oraz Kadynach. Uczestnicy wydarzenia przedstawili swoje założenia projektowe dotyczące profesjonalnych usług dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem startupów. Poruszano również tematy związane z możliwościami finansowania na wprowadzenie nowych usług dla rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Goście mieli ponadto okazję zwiedzić Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych EPT, laboratorium metaloznawstwa, pracownie wzorcowania przyrządów oraz badania oleju. Zobaczyli także instalację termicznego przekształcania odpadów w EPT oraz inne nowoczesne urządzenia wykorzystywane przez elbląskie zakłady produkcyjne na Modrzewinie.

- Jesteśmy zgodni, żeby efektywnie wykorzystać najbliższe lata należy ze sobą współpracować i taką współpracę będziemy realizować – mówi Paweł Lulewicz, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego. - Jako główne ośrodki innowacji w tym makroregionie mamy być liderami wspierającymi młodych przedsiębiorców przy wprowadzaniu nowych pomysłów na rynek.

Była to druga inicjatywa Parków Polski Wschodniej. W 2014 roku w Ełku przedstawiciele dziewięciu parków podpisali bowiem list intencyjny o ścisłej współpracy na obszarach związanych z wymianą kluczowych informacji i doświadczeń, wzmacnianiu oferty i dostępności usług dla MSP, poszukiwaniem możliwych form współpracy w zakresie rozwoju i aplikowania do programów finansujących rozwój instytucji, działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju parków naukowo-technologicznych z obszaru Polski Wschodniej.

Tegoroczne spotkanie w Elblągu i Kadynach wspierali samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Black Pearls VC oraz Banco Consulting.