Absolutorium za rok 2014 udzielone

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni głosowali nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Elbląga za 2014 rok. I takie absolutorium przyjęli, stosunkiem głosów 15 "za" i dziesięciu głosach wstrzymujących się.

Budżet jest zawsze skomplikowanym materiałem, a w naszym przypadku należy pamiętać o trudnej sytuacji finansowej, w której jest nasze miasto. Chcemy realizować wiele tematów, ale mimo dużych oczekiwań nie wszystko jest możliwe. Musimy obracać się w pewnej rzeczywistości i przygotować się na najbliższe lata z kolejnymi pomysłami, dlatego cieszę się, że absolutorium zostało udzielone takim stosunkiem głosów i daje komfort dalszej pracy - mówił już po głosowaniu Witold Wróblewski prezydent Elbląga.