25 lat Żandarmerii Wojskowej, również w Elblągu

25 lat Żandarmerii Wojskowej

25 lat Żandarmerii Wojskowej - 25 lat Żandarmerii Wojskowej
W 1990 roku rozkazem Ministra Obrony Narodowej i zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP utworzona została Żandarmeria Wojskowa. W ubiegły czwartek elbląski Oddział tej formacji obchodził jublieusz 25. lecia. W uroczystości wziął również udział Witold Wróblewski prezydent Elbląga.

W sali kinowej Centrum Spotkań Europejskich "Światowid", poza Oddziałem elbląskiej Żandarmerii Wojskowej, zjawili się przedstawciele wszystkich ze służb mundurowych oraz z instytucji współpracujących z Żandarmerią w różnej formie.

Nie ma dobrej armii bez sprawnej żandarmerii, to powiedzenie z czasów napoleońskich. Na ziemiach polskich wszystko zaczęło się od powołania w 1831 roku tzw. straży polowej, a funkcja pilnowania porządku w armii jest do dziś naszym głównym zadaniem. Obecnie Żandarmeria Wojskowa jest nowoczesną i profejsonalną jednostką. Działamy także w środowisku cywilnym, np. wspierając pedagogów w kształtowaniu postaw patriotycznych - mówił z dumą płk Sławomir Urbański Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu

To święto dające powody do radości, dorobek Żandarmerii jest imponujący, jesteśmy przygotowani do zwalczania współczesnych zagrożeń, nie ustępujemy wyposażeniem i wyszkoleniem naszym partnerom z innych wojsk. Na ten suksces pracowały jednostki terenowe, istotą naszej służby jest stanie u boku polskiego żołnierza - mówił gen. bryg. Piotr Nidecki, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

Rocznica była okazją do przyznania okolicznoścowych medali i odznaczeń funkcjonariuszom Żandarmerii, a także osbom i instytucjom współpracującym z tą formacją. Z Żandarmerią blisko współpracują m.in. elbląskie szkoły - SP 12, SP 19, Zespół Szkół Technicznych i Gimanzjum nr 9. Będący na uroczystości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego wspominał pomoc Żandarmerii w zabezpieczeniu jednej z największych imprez plenerowych, tj. rekonstrukcji Bitwy pod Grunwaldem.

Zawsze byliśmy dumni z tego, że w Elblągu jest wojsko. Cieszę się, że w naszym mieście dobra Dywizja ma dobrą Żandarmerię. Macie również duży wkład w podnoszenie bezpieczeństwa naszej społeczności i za to Wam w imieniu mieszkańców dziękuję. Gratuluję jednocześnie wszystkim wyróżnionym - mówił Witold Wróblewski prezydent Elbląga

25 lat Żandarmerii Wojskowej

25 lat Żandarmerii Wojskowej - 25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej - 25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej - 25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej - 25 lat Żandarmerii Wojskowej

25 lat Żandarmerii Wojskowej

25 lat Żandarmerii Wojskowej - 25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej - 25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej - 25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej - 25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej
25 lat Żandarmerii Wojskowej - 25 lat Żandarmerii Wojskowej