Goście z Elbląga z wizytą na poligonie

 Goście z Elbląga z wizytą na poligonie

Goście z Elbląga z wizytą na poligonie - Goście z Elbląga z wizytą na poligonie
Od 25 maja, Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. dr Leszek Surawski, prowadzi ćwiczenie instruktażowo – metodyczne „METODYK – 15”. Jednocześnie pododdziały 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, realizujące szkolenie poligonowe z udziałem pododdziałów Francji i USA, w dniu 25 maja weszły w jego kulminacyjną fazę – ćwiczenie taktyczne z wojskami „PUMA – 15”.

W tym „gorącym” dla 16 Dywizji czasie, wizytę na drawskim poligonie złożyli przedstawiciele władz samorządowych Elbląga z wiceprezydentem Jackiem Boruszką na czele oraz Dyrektorem Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Edwardem Pietrulewiczem. Poligonowe szkolenie obserwowali także przedstawiciele  Stowarzyszenia Żołnierzyi Sympatyków 16 PDZ z jego Prezesem, Ryszardem Klimem, przedstawiciele Elbląskiego Stowarzyszenia Generałów i Oficerów Starszych WP, oraz członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiegoz Panem Prezesem Marianem Kozłowskim. Na terenie poligonu gości powitał p. o. Szefa Szkolenia 16 DZ, płk Marek Rakowski. Wizyta rozpoczęła się informacją na temat przeznaczenia i wyposażenia jak i możliwości szkoleniowych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku oraz omówieniem warunków bezpieczeństwa w czasie obserwacji szkolenia i działania wojsk. Zaprezentowano także w Sali Tradycji historię i współczesność Centrum. Na pasie taktycznym Bucierz, elbląskich gości powitał Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. dr Leszek Surawski, który przedstawił aktualnie realizowane zadania, zaangażowane siły i środki oraz zapoznał przybyłych z zamierzeniami, realizowanymi w ramach ćwiczenia „METODYK – 15”. W sytuację taktyczną wprowadził gości oficer Kierownictwa Ćwiczenia „PUMA – 15”
z 15 Brygady Zmechanizowanej.W rejonie jeziora Zły Łęg rozpoczęła się obserwacja przygotowania wojsk do pokonania przeszkody wodnej oraz praktyczną realizację zadań w ramach forsowania i przeprawy ćwiczących wojsk. Po żołnierskim obiedzie goście obserwowali prowadzenie praktycznego działania ćwiczących wojsk podczas całkowitej likwidacji skażeń siłami pododdziału Wojsk Chemicznych. Po przemieszczeniu do kolejnego rejonu, goście zapoznali się z rozwiniętą infrastrukturą logistyczną w rejonie obrony.

Na zakończenie wizyty, wszyscy uczestnicy otrzymali od Dowódcy 16 PDZ, gen. dyw. dr Leszka Surawskiego „Certyfikaty Obserwatora”, w ramach ćwiczenia instruktażowo – metodycznego „METODYK – 15” oraz ćwiczenia taktycznego z wojskami „PUMA – 15”. Wizytę zakończyły rozmowy i wymiana poglądów przy żołnierskiej grochówce, którą przygotowały pododdziały logistyczne. Kierownik Ćwiczenia „PUMA – 15”, gen. bryg. Sławomir Kowalski podzielił się z gośćmi uwagami i spostrzeżeniami na temat działania w ramach ćwiczeń sojuszniczych z pododdziałami i żołnierzami z Francji i USA. Uczestnicy podziękowali za umożliwienie obserwacji szkolenia poligonowego i możliwość bycia wśród ćwiczących żołnierzy. Jednocześnie wyrazili gotowość do udziału  w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.