Kolejna dobra wiadomość dla Elbląga – ponad milion złotych na przebudowę wiaduktu w ul. Nowodworskiej

Dzięki staraniom Prezydenta Witolda Wróblewskiego miasto otrzyma 1 107 014 zł dofinansowania na realizowaną właśnie przebudowę obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej. Pieniądze pochodzić będą ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożony został do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w lutym bieżącego roku.

- To bardzo dobra wiadomość dla naszego miasta. Cieszę się, że udało się pozyskać kolejne już środki na rozwój Elbląga. Otrzymane dofinansowanie pozwoli nam zaoszczędzić pieniądze, które miały zostać przeznaczone na remont mostu z budżetu miasta. Będzie je można wykorzystać na inne zadania – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Całkowita wartość prac, polegających na przebudowie mostu w ul. Nowodworskiej wynosi 1 905 317,23 zł. Zakres inwestycji obejmuje między innymi przebudowę i wzmocnienie podpór, wymianę dylatacji, naprawę belek i gzymsów, wymianę nawierzchni oraz remont nasypów.