Firma TUGA przebuduje ul. Moniuszki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego wykona I etap inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu”.

Zakres robót będzie obejmował: przebudowę istniejącego zjazdu do Centrum Rekreacji Wodnej wraz z budową oświetlenia i wpustów deszczowych, budowę nowego - drugiego zjazdu do CRW, wykonanie odnowy nawierzchni ul. Stanisława Moniuszki na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Szymanowskiego oraz przebudowę chodników i dojść. Koszt prac wyniesie 713 160,73 zł brutto.

Oferty w postępowaniu przetargowym na realizację powyższej inwestycji złożyły trzy firmy. Najtańszą przedstawiło Przedsiębiorstwo „TUGA”, z którym w najbliższych dniach podpisana zostanie umowa. Od dnia podpisania umowy wykonawca będzie miał 60 dni na realizację inwestycji.