Elbląg gospodarzem posiedzenia Prezydium Euroregionu Bałtyk

W Elblągu zakończyło się dwudniowe posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk, podczas którego przekazano prezydencję polskiej stronie. Prezydentem Euroregionu Bałtyk został Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego.  Dotychczas funkcję tę pełnił Vytautas Grubliauskas z Litwy.

- Naszym celem jest przybliżanie i przełamywanie barier mentalnych pomiędzy państwami i regionami bałtyckimi. Ustalenia, projekty i inicjatywy jakich się podejmujemy mają przełożenie na młodzież, planowanie przestrzenne, ochronę środowiska, nowoczesne technologie, integracje w ramach Morza Bałtyckiego. Głównym celem jest jak najlepsza koordynacja i jak największe urealnienie tych planów, które sobie zakładamy – podkreślał po przejęciu prezydencji Wiesław Byczkowski

Plany Euroregionu Bałtyk na 2015-2016 przewidują rozwinięcie działań promocyjnych, wymianę informacji i współpracy zarówno na szczeblu lokalnym lokalnie i w UE, zwłaszcza z uwagi na polską prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Ważne też będą działania lobbingowe, a także prace i projekty zbieżne z politykami i strategicznymi dokumentami UE (Strategia UE dla RMB, Horyzont 2020, Erasmus+). Podczas pomorskiej kadencji jeszcze bardziej wspierana będzie współpraca młodzieży, gospodarcza - klastry, innowacje, umiędzynarodowienie MŚP i ochrona wody. Ważne działania podejmowane są także w ramach ustanowionej pod koniec 2014 r. Grupy Zadaniowej ułatwiającej przygotowanie i rozwój przyszłych projektów w Programie Południowy Bałtyk, a także innych programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Euroregion przewiduje także dalszy rozwój współpracy w ramach sieci bałtyckich m.in. z BSSSC, Związkiem Miast Bałtyckich, BDF czy Radą Państw Morza Bałtyckiego.

Elbląg jest jednym z 48 samorządów należących do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk - Jesteśmy siedzibą Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. Piszemy wspólne projekty i korzystamy ze środków unijnych. Mamy znaczący wpływ na polską część Euroregionu – podkreślał Jerzy Wilk członek Prezydium Euroregionu Bałtyk oraz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

W dwudniowym posiedzeniu w Elblągu uczestniczyli przedstawiciele Pomorza oraz Warmii i Mazur, regionów Blekinge, Kalmar i Kronoberg ze Szwecji, duńskiego Bornholmu, regionu Kłajpedy na Litwie oraz Rosjanie z Kaliningradu. Podczas wizyty w Elblągu odwiedzili oni Muzeum Archeologiczno – Historyczne, zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia Elbląg Europa, spotkali się z Prezydentem Witoldem Wróblewskim, a także odbyli wizytę studyjną w Elbląskim Parku Technologicznym.