Poprawnie przycinać cenne drzewa

w sprawie drzew

w sprawie drzew - w sprawie drzew

Dzisiejsze spotkanie dyrektorów elbląskich placówek oświatowych było okazją do przekazania im informacji, jak prawidłowo pielęgnować i przycinać drzewa znajdujące się na terenach szkolnych.

To szczególnie ważne, bo w ostatnim czasie pojawiły się informacje o niewłaściwie prowadzonych przycinkach drzew, także na terenach szkół, które mogą skutkować obumieraniem miejskiego drzewostanu. Instruktarzu udzielili pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska UM, wskazując przede wszystkich na to w jakim czasie należy prowadzić przycinki oraz jak poprawnie przycinać korny drzew. Dyrektorzy otrzymali materiały informacyjne w formie papierowej oraz prezentację w formie elektronicznej przygotowaną przez Departament Ochrony Środowiska.

PREZENTACJA

https://fap-arbor.pl/wp-content/uploads/2021/03/przycinanie-drzew-dojrzalych.pdf