Nasze regionalne NGO-sy

NGO

NGO - NGO

27 lutego przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

- Wykorzystajmy ten szczególny dzień, by pokazać NGO-sy z Warmii i Mazur - zachęca Gustaw Marek Brzezin marszałek województwa warmińsko-mazurskiego - Jest to doskonała okazja aby głośno mówić o organizacjach pozarządowych i ich wpływie na otaczającą nas przestrzeń. Święto Trzeciego Sektora to również czas aby pokazać założycieli organizacji pozarządowych, ich pracowników, wolontariuszy, członków i sympatyków.

Zachęcamy i namawiamy, by zamieścić na różnych kanałach internetowych informacje na temat święta oraz pochwalić się działalnością i zadaniami, jakie na co dzień realizują organizacje – te wokół nas i te, z którymi lub w których działamy. Wykorzystajmy ten szczególny dzień, by pokazać NGO-sy z Warmii i Mazur, to jak wielki mają wkład w rozwój lokalnych społeczności i zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Pokażmy, że NGO-sy są nierozłączną częścią naszych społeczności.

Zamieśćmy filmiki, relacje, zdjęcia dotyczące organizacji pozarządowych, a w celu ułatwienia komunikacji i odnalezienia informacji oraz postów Światowego Dnia NGO, korzystajmy z trzech hashtagów: #dziękiNGO, #WarmiaMazury, #WorldNGODay. Wspólnie mówmy, chwalmy i publikujmy 27 lutego o naszych lokalnych i regionalnych NGO-sach - apeluje marszałek Brzezin

https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/7349-chwalmy-sie-naszymi-regionalnymi-ngo-sami