Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni scieków w Elblągu

epwik

epwik - epwik

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.

W ramach projektu realizowana jest obecnie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części obiektów istniejących.

Wśród modernizowanych w chwili obecnej obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni jest jedna z dwóch zamkniętych komór fermentacyjnych o objętości czynnej 4200m3, w której  po  opróżnieniu  i wyczyszczeniu z osadów trwają prace hydromonitoringu.

Kolejnym obiektem technologicznym, w którym nadal prowadzone są prace budowlane jest piaskownik napowietrzany wraz z budynkiem dmuchaw i separacji piasku, w którym zostaną zainstalowane nowe urządzenia współpracujące z piaskownikiem (m. in. dmuchawy, pompy, separator wraz z płuczką piasku, stacja dozowania polimeru). Docelowo koryta piaskownika zostaną wydłużone aby poprawić skuteczność separacji zawiesiny mineralnej ze ścieków, powierzchnie betonowe zostaną naprawione, zamontowane zostaną nowe zgarniacze, a cały obiekt technologiczny zostanie zhermetyzowany.

Fot 1. Piaskownik.

Fot 1. Piaskownik. - Fot 1. Piaskownik.

Fot 1. Piaskownik.

Fot. 2. Budynek dmuchaw i separacji piasku.

Fot. 2. Budynek dmuchaw i separacji piasku. - Fot. 2. Budynek dmuchaw i separacji piasku.

Fot. 2. Budynek dmuchaw i separacji piasku.

Prace modernizacyjne prowadzone są również na jednej z komór OBF’ów (otwarte baseny fermentacyjne), która po modernizacji będzie pełniła funkcję awaryjnego zbiornika osadów przefermentowanych. Na chwilę obecną w opróżnionej z osadów komorze przeprowadzono hydromonitoring oraz naprawę powierzchni betonowych i przystąpiono do montażu rurociągów technologicznych oraz barierek ochronnych na galerii zbiornika.
Równocześnie prowadzone są prace w przylegającej do OBF-ów pompowni osadu przefermentowanego, w której zamontowano już nowe zestawy pompowe wraz z maceratorami.

 
   Fot 3,4. Modernizowana komora OBF.

Fot 3,4. Modernizowana komora OBF. - Fot 3,4. Modernizowana komora OBF.


   Fot 3,4. Modernizowana komora OBF.

Fot 3,4. Modernizowana komora OBF. - Fot 3,4. Modernizowana komora OBF.
Fot 3,4. Modernizowana komora OBF.

Kolejnym obiektem technologicznym, w którym trwają prace modernizacyjne, jest druga komora reaktora biologicznego. Po zakończeniu prac budowlanych zostanie zamontowane nowe wyposażenie technologiczne. Na wczesną wiosnę planowany jest rozruch drugiego ciągu bioreaktora i przekazanie ostatniej komory do modernizacji.

 
 Fot 5,6. Modernizowana komora bioreaktora.

Fot 5,6. Modernizowana komora bioreaktora. - Fot 5,6. Modernizowana komora bioreaktora.

Fot 5,6. Modernizowana komora bioreaktora.

Fot 5,6. Modernizowana komora bioreaktora. - Fot 5,6. Modernizowana komora bioreaktora.
Fot 5,6. Modernizowana komora bioreaktora.


Prace remontowe prowadzone są również w pompowni osadu wstępnego zagęszczonego wraz z przyległym zagęszczaczem, pompowni osadów nadmiernych. Na początek lutego przewiduje się uruchomienie jednego z zagęszczaczy grawitacyjnych i przekazanie do remontu drugiego zagęszczacza.

 
Fot 7. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego.

Fot 7. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego. - Fot 7. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego.
Fot 7. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego.

 
Fot 8. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego.

Fot 8. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego. - Fot 8. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego.
Fot 8. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego.


Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

Wraz z pierwszymi uruchomieniami na oczyszczalni kolejnych obiektów technologicznych powstaje nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń.
Oto kilka przykładów wizualizacji w systemie SCADA:


   Fot 9.  System SCADA – komora 10.1 bioreaktora

Fot 9. System SCADA – komora 10.1 bioreaktora - Fot 9. System SCADA – komora 10.1 bioreaktora
Fot 9.  System SCADA – komora 10.1 bioreaktora

 
Fot 10. System SCADA – osadniki wtórne z recyrkulacją osadów nadmiernych.

Fot 10. System SCADA – osadniki wtórne z recyrkulacją osadów nadmiernych. - Fot 10. System SCADA – osadniki wtórne z recyrkulacją osadów nadmiernych.
Fot 10. System SCADA – osadniki wtórne z recyrkulacją osadów nadmiernych.

 
Fot 11. Stacja zagęszczania osadów nadmiernych.

Fot 11. Stacja zagęszczania osadów nadmiernych. - Fot 11. Stacja zagęszczania osadów nadmiernych.
Fot 11. Stacja zagęszczania osadów nadmiernych.

 

logo

logo - logo

logo