Zmiana organizacji ruchu Lotnicza – Akacjowa

Zmiana organizacji ruchu Lotnicza – Akacjowa

Zmiana organizacji ruchu Lotnicza – Akacjowa - Zmiana organizacji ruchu Lotnicza – Akacjowa

W związku z robotami budowlanymi, związanymi z budową połączenia drogowego pomiędzy ulicą Lotniczą i ulicą Akacjową, informujemy, iż z dniem 6.12.2021 r., wykonawca robót - firma Budowlano - Drogowa MTM SA wprowadza zmianę organizacji ruchu na czas prowadzenia prac.

Informujemy, że odcinek ulicy Lotniczej, znajdujący się na byłych terenach wojskowych zostanie wyłączony dla ruchu pojazdów. Zachowana jedynie zostanie możliwość wjazdu od ulicy Lotniczej pojazdów obsługujących funkcjonujące tam firmy.

Schemat tymczasowej organizacji ruchu