Wsparcie dla elbląskich DPS-ów

symbole

W 2021 roku Gmina Miasto Elbląg otrzymywała środki z budżetu centralnego, które skierowane zostały do elbląskich Domów Pomocy Społecznej. Dużą część z tych środków przeznaczono na wzmocnienie zabezpieczenia DPS-ów przed skutkami występowania wirusa Sars-CoV-2.

Poniżej opisujemy krótko trzy największe projekty, których wartość przekroczyła pow. 50 tys. zł.

 • Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid–19 przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w 2021 roku dla Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” przy ul. Toruńskiej 17 w Elblągu w kwocie: 80.205,00 zł.
 • Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych, związanych z pokryciem potrzeb domów pomocy społecznej, tj. na wzmocnienie zabezpieczenia DPS przed skutkami występowania wirusa Sars-CoV-2 w 2021 roku dla Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” przy ul. Toruńskiej 17 w Elblągu.
  Dofinansowanie: 48.862,00 zł
  Całkowita wartość: 61.078,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych, związanych z pokryciem potrzeb dla domów pomocy społecznej, w zakresie remontów, zakupu wyposażenia/doposażenia dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu w 2021 roku.
  Dofinansowanie: 55.040,00 zł
  Całkowita wartość: 68.800,00 zł