Prezydent z wizytą w Stowarzyszeniu Integracyjnym Głuchych

Wczoraj Prezydent Elbląga Jerzy Wilk był z wizytą w Stowarzyszeniu Integracyjnym Głuchych i Niedosłyszących. Jest ono czynne jest 3 razy w tygodni, we wtorki i czwartki od 12-14 oraz w środy od 16-20. W ten dzień odbywają się spotkania towarzyskie. Więcej na temat Stowarzyszenia można przeczytać w gazecie internetowej Razem z Tobą.Stowarzyszenie zrzesza około 40 osób głuchoniemych, ale wciąż można się zapisywać. Składka wynosi 60 zł rocznie, w zamian stowarzyszenie gwarantuje dostęp tłumacza języka migowego w tych obszarach, których nie zapewnia ustawa o języku migowym. W planach stowarzyszenia jest organizowanie spotkań edukacyjnych, pogadanek o zdrowiu i przepisach prawnych oraz kursów języka migowego.


- Chodzi nam o pomoc osobom niesłyszących, o promocję ich kultury, wyrównywanie ich szans na rynku pracy, szans edukacyjnych, o promocję języka migowego, bowiem głuchym do szczęścia są potrzebni wykwalifikowani, dobrzy tłumacze - mówi Anna Garbarska-Werner, tłumacz migowy w stowarzyszeniu „SIGN”.