82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

W kościele pw. Wszystkich Świętych oraz pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu Agrykola odbyły się dziś uroczystości upamiętniające 82. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Poprzez Apel Pamięci, salwę honorową, składanie kwiatów, wieńców i zniczy mieszkańcy naszego miasta oddali hołd wszystkim, którzy w wyniku radzieckiej agresji zostali zamordowani lub wywiezieni na Sybir. W uroczystościach uczestniczyli Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Antoni Czyżyk przewodniczący Rady Miejskiej.

 

W trakcie homilii Biskup Elbląski Jacek Jezierski wskazywał, że trzeba odrzucać fałszywe, kłamliwe ideologie, ideologie, które czynią zło. Mocno podkreślił również, że ludzie, jako stowrzeni przez Boga powinni się miłować i szanować. Po zakończeniu Mszy Św. uczestniczy przeszli pod Krzyż Katyński na Cmentarzu Agrykola. Druga część uroczystości rozpoczęła się od odegrania Hymnu RP oraz Hymnu Sybiraków.

Czesław Żukowski Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Elblągu mówił do uczestników uroczystości - My Sybiracy, dziś, jak każdego roku w dniu 17 września w kolejną rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, którą obchodzimy jako Dzień Sybiraka - spotykamy się tutaj pod Krzyżem Katyńskim, który dla nas jest sybolem wiary, symbolem męczeństwa i zwycięstwa, oddając hołd poległym i pomordowanym. Jesteśmy tu jako znak pamięci naszej wspólnoty.

Witold Wróblewski prezydent Elbląga mówił m.in. do zebranych:

17 września 1939 roku Związek Radziecki, wypełniając ustalenia traktatu Ribbentrop-Mołotow, wkroczył w granice II Rzeczpospolitej. Ten krótki sojusz przeciwstawnych sobie totalitaryzmów – Rosji sowieckiej i hitlerowskich Niemiec, został zawarty po to, by zlikwidować odrodzoną ponad dwadzieścia lat wcześniej Polskę.

W połowie września ‘39 roku polska armia zaciekle walczyła z nacierającymi wojskami niemieckimi, dzielnie broniła się Warszawa, a na wschodzie planowane było utworzenie drugiego frontu w obronie przed hitlerowskim najeźdźcą. W tych warunkach wkroczenie ogromnej armii sowieckiej zadało ostateczny cios Polsce i przypieczętowało rozbiór polskich ziem. W momencie ataku propaganda sowiecka mówiła o upadku stolicy, rozsypaniu się struktur władzy, przede wszystkim zaś uzasadniano tę agresję, także na arenie międzynarodowej, koniecznością wzięcia pod ochornę ludności ziem zachodniej Ukrainy i Białorusi. Ale działania sowieckie z całą pewnością nie miały charakteru pokojowego, czy ochronnego. Wystarczyło spojrzeć na ofensywny sprzęt armii sowieckiej, by wiedzieć, że jej cel jest zupełnie inny. Za wojskiem nadciągała już eksterminacja mająca asymilować ludność i zajęte ziemie do modelu sowieckiego.

Konsekwencją 17 września była dla Polski utrata ziem kresowych i kolejna, bolesna, lekcja geopolityki, uświadamiająca nasze odwiecznie trudne położenie między Rosją i Niemcami.  Militarna klęska po 17 września przyniosła Polakom ideologiczną indoktrynację, ale także wywózkę w głąb ZSRR i wreszcie m.in.   dla oficerów i policjantów zatrzymanych na wschodnich terenach II RP – śmierć, której symbolem jest Katyń. Wydarzenia te pozostały w zbiorowej pamięci Polaków i dziś są elementem naszej silnej tożsamości. Z dumą mogę powiedzieć, że jest to tożsamość Polaków, którzy nie ugięli się potężnym agresorom z września 1939 roku i wojnę o obronę swojej tożsamości wygrali.

Składam dziś hołd wszystkim Polakom, którzy stali się ofiarami agresji Rosji sowieckiej na Polskę, stracili życie lub zostali wywiezieni za swoje polskie pochodzenie. Chylę czoła przed tymi, którzy mimo brutalnych represji i wywózek zachowali polskość. W tym dniu wspominam rodaków zmuszonych do opuszczenia Ojczyzny, zesłanych na wschód za to, że byli Polakami. To o nich mówimy – Sybiracy – wspominając miejsce ich zesłania. Cześć Ich Pamięci!

Antoni Czyżyk przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił natomiast, że - 17 września 1939 r. to data, która odcisnęła tragiczne piętno w historii Polski. Tego dnia, nad ranem, Polska otrzymała zdradziecki cios w plecy. Pomimo zawartego paktu o nieagresji, bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice naszego kraju. Tym samym ZSRR zrealizowało pakt Ribbentrop-Mołotow i w konsekwencji przypieczętowało czwarty rozbiór Polski. Przewodniczący zaznaczył również, że - agresja czerwonoarmistów była w dużej mierze nakierowana na likwidację polskich elit. Najeźdźcy w bestialski sposób mordowali jeńców i ludność cywilną, dopuszczali się brutalnych gwałtów i grabieży. Represje dotknęły niemalże 200 tysięcy Polaków, zaś 1 mln 350 tys. Polaków zostało wywiezionych na Syberię. Agresja ZSRR na Polskę znalazła swoje odbicie w brutalnych zbrodniach jakie zostały dokonane na polskich oficerach i policjantach w Katyniu, Charkowie i Twerze. Stojąc dziś pod Krzyżem Katyńskim upamiętniamy bohaterskie postawy tych, którzy przelali swoją krew w obronie niepodległej Polski, ich heroiczne czyny i prawdziwie patriotyczne postawy.

Po oficjalnych przemówieniach odczytany został Apel Pamięci, po którym oddano salwę honorową, następnie odbyła się ceremonia składania kwiatów, wieńców i zniczy pod Krzyżem Katyńskim. Uroczystość zakończyło odegranie utworu Śpij Kolego.

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 82. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę