Utrudnienia w ruchu – ul. Pilgrima

 Utrudnienia w ruchu – ul. Pilgrima

Utrudnienia w ruchu – ul. Pilgrima - Utrudnienia w ruchu – ul. Pilgrima

Departament Zarząd Dróg informuje, że w związku z planowanym remontem ul. Pilgrima na odcinku od ul. Nowowiejskiej do końca parkingu przy sklepie „Biedronka” od dnia 30.08.2021r. będą występować utrudnienia w ruchu pojazdów.

W ramach pierwszego etapu robót, na czas wykonywania robót drogowych konieczne będzie zamknięcie istniejącego zjazdu z ul. Nowowiejskiej, wyłączony z ruchu zostanie odcinek ulicy Pilgrima oraz parking po stronie pawilonów handlowych. Komunikacja pojazdów odbywać się będzie poprzez tymczasowo odtworzony „stary” zjazd z ul. Nowowiejskiej. Ponadto, na czas I etapu remontu wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo z ul. Nowowiejskiej w ul. Pilgrima.

Prace związane z remontem ul. Pilgrima na przedmiotowym odcinku prowadzone będą na koszt i zlecenie Inwestora realizującego obiekt Regal Park w ramach tzw. umowy drogowej.  Roboty mogą potrwać do końca października br.  Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania czasowej organizacji ruchu. W związku z potrzebą czasowego wyłączenia możliwości parkowania na istniejącym parkingu zwracamy się z prośbą o pozostawianie pojazdów w innych lokalizacjach.

Informujemy jednocześnie, że Departament Zarząd Dróg planuje do końca roku wyłonić wykonawcę robót na przebudowę odcinka ulicy Pilgrima równoległego do ul. Nowowiejskiej tj. za pawilonami handlowo – usługowymi.

ZOBACZ SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU