Ostatnie dni głosowania

Ostatnie dni głosowania

Ostatnie dni głosowania - Ostatnie dni głosowania

Mieszkańcy Elbląga mają już ostatnie dni na poparcie propozycji zgłoszonych do X edycji Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do udziału w głosowaniu, które trwa do 29 sierpnia br. Wspólnie zdecydujmy, które zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Głosy można oddawać:
- elektronicznie - przez stronę internetową: www.budzetobywatelski.elblag.eu klikając na zamieszczony tam baner. Zachęcamy do tej najprostszej i najszybszej formy głosowania. System do głosowania będzie aktywny do 29 sierpnia, do godz. 23.59.  
- tradycyjnie - ze strony www.budzetobywatelski.elblag.eu można pobrać i wydrukować papierowe karty do głosowania. Są one dostępne w zakładce: Dokumenty do pobrania. Dokument będzie dostępny do pobrania do 29 sierpnia, do godz. 23.59.
- tradycyjnie - poprzez karty do głosowania, które są dystrybuowane w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).Wypełnione karty w formie papierowej należy składać wyłącznie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) do 30 sierpnia br.

Głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań z okręgu, do którego się należy oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską. Głosując należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swoją datę urodzin. W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane, które mieszkańcy przekazują w kartach papierowych i w formie elektronicznej są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji głosów i nie są udostępniane żadnym firmom lub instytucjom.
Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu głosujący/głosująca należy. Podział miasta na okręgi wyborcze dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania. Głosy oddane na zadania z innego okręgu będą nieważne.