Współpraca elbląskiego MOSiRu i 43blp

mosir i wot

mosir i wot - mosir i wot

W piątek, 11 czerwca, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, Dowódca 43 Batalionu Lekkiej Piechoty, ppłk Grzegorz Wnuk oraz Dyrektor elbląskiego MOSiR-u, pan Andrzej Bugajny, podpisali notatkę uzgodnień dotyczącą współpracy między tymi instytucjami.

Rozmowy dotyczyły wzajemnego zabezpieczenia i wsparcia uroczystości oraz wydarzeń o charakterze edukacyjno-sportowym organizowanych przez MOSiR i Batalion, a także wymiany doświadczeń uzyskanych w zakresie wykonywanych zadań. Zapowiadająca się współpraca jest kolejnym wyrazem wsparcia lokalnej społeczności przez żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podpisanie notatki to dopiero początek współpracy, która już 20 czerwca zostanie po raz pierwszy zrealizowana przy organizacji XII Elbląskiego Biegu Piekarczyka.

Z wyrazami szacunku
ppor. Anna Szczepańska
ekspert ds. komunikacji 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie