Umowa dofinansowania na I etap ul. Wschodniej podpisana

Umowa dofinansowania na I etap ul. Wschodniej podpisana

Umowa dofinansowania na I etap ul. Wschodniej podpisana - Umowa dofinansowania na I etap ul. Wschodniej podpisana

Dziś w Starostwie Powiatowym w Elblągu odbyło się podpisanie umów z samorządowcami na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W gronie podpisujących był Prezydent Witold Wróblewski, który podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Wschodniej.

Przyznane dofinansowanie na przebudowę ul. Wschodniej wynosi 7 215 000 zł, czyli 65% kosztów planowanej inwestycji. Zakres przedsięwzięcia obejmuje jedynie pierwszy etap. Obejmuje on: budowę 910 metrów jednojezdniowej drogi lokalnej, zatoki autobusowe, obustronne chodniki, jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne na całej długości oraz rondo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycka). Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2023.

Przed podpisaniem umowy odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Witolda Wróblewskiego oraz wiceprezydenta Janusza Nowaka, podczas której Prezydent raz jeszcze przedstawił argumenty przemawiające za realizacją inwestycji. Zadeklarował również, że przebieg drugiego etapu nie będzie ingerował w środowisko przyrodnicze Bażantarni i że zostanie szeroko konsultowany z mieszkańcami miasta.

- Projekt budowy ul. Wschodniej, a w zasadzie planowany drugi etap inwestycji budził w ostatnim czasie wiele kontrowersji. Nie lekceważymy tych głosów. Wobec zastrzeżeń części mieszkańców co do zasadności budowy ul. Wschodniej bis, a właściwie jej drugiego etapu, potwierdzonych petycją, którą podpisało ok. 3,5 tys. osób, podjąłem decyzję o zaprzestaniu jakichkolwiek prac dotyczących projektowania drugiego etapu ul. Wschodniej bis do czasu wypracowania nowej trasy jej przebiegu z mieszkańcami. Aktualnie przygotowane są niezbędne dokumenty  potwierdzające tę decyzję, w tym unieważnienie przetargu na Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem było także przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla II etapu. Jak już informowaliśmy przebieg drugiego etapu będzie szeroko konsultowany – już rozpoczęliśmy spotkania między innymi z inicjatorami zbierania podpisów oraz z działkowcami.  Dziś mogę Państwu zadeklarować, że przebieg drugiego etapu nie będzie ingerował w środowisko przyrodnicze Bażantarni. Jestem pewien, że wspólnie uda nam się wypracować kompromis w tym zakresie. Mamy pewne propozycje rozwiązań innego przebiegu II etapu. Dziś więc zajmujemy się jedynie I etapem. Jak wielokrotnie podkreślałem to bardzo ważna inwestycja dla układu komunikacyjnego miasta, która docelowo odciążyć ma ul. Bema. Przedsięwzięcie to jest również bardzo ważne do obsługi rozbudowywanego cmentarza Dębica. Niepodpisanie dziś umowy dofinansowania na ponad 7,2 mln zł byłoby niegospodarnością z naszej strony, tym bardziej, że wielokrotnie staraliśmy się o pozyskanie dodatkowych środków na ten cel – mówił Prezydent Witold Wróblewski.

Zobacz pełną relację z konferencji prasowej Prezydenta.

Umowa dofinansowania na I etap ul. Wschodniej podpisana

Umowa dofinansowania na I etap ul. Wschodniej podpisana - Umowa dofinansowania na I etap ul. Wschodniej podpisana