Zwiększono limit pasażerów w komunikacji miejskiej do 50 % wszystkich miejsc

zkm

zkm - zkm

Od soboty 15 maja br. większa liczba pasażerów będzie mogła jednocześnie jechać autobusem lub tramwajem.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 15.05.2021 r. do dnia 05.06.2021 r. „danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych”.

Zgodnie z przepisem rozporządzenia, dla komunikacji miejskiej w Elblągu został wybrany wariant drugi - 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

Zaktualizowane informacje na temat dopuszczalnej liczby pasażerów zostaną umieszczone na drzwiach autobusów i tramwajów.