Korekty w rozkładach jazdy - 75% uwag mieszkańców rozpatrzonych pozytywnie

Korekty w rozkładach jazdy - 75% uwag mieszkańców rozpatrzonych pozytywnie

Korekty w rozkładach jazdy - 75% uwag mieszkańców rozpatrzonych pozytywnie - Korekty w rozkładach jazdy - 75% uwag mieszkańców rozpatrzonych pozytywnie

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami od dnia 1 lutego wprowadzone zostaną korekty w rozkładach jazdy linii tramwajowych nr 1, 2, 3, 4, 5. Są one następstwem wprowadzonych od minionego poniedziałku zmian w trasach autobusowych. Korekty te wprowadzone zostały po analizie uwag pasażerów zgłoszonych w związku z wprowadzonymi od początku roku zmianami funkcjonowania komunikacji miejskiej. Do tej pory do ZKM wpłynęło ok. 200 uwag merytorycznych, wiele się powielało. 75% zgłoszeń dot. dojazdów do pracy, czy połączeń przesiadkowych rozpatrzonych zostało pozytywnie.

Lista zmian wprowadzonych w rozkładach jazdy linii tramwajowych, a także nowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie www.zkm.elblag.com.pl
Ponadto przypominamy, że decyzją Prezydenta, od 1 lutego 2021r. na wniosek pasażerów i radnych, trasa linii nr 17 zostanie wydłużona o odcinek od pętli Ogólna do pętli Odrodzenia. W związku z wydłużeniem trasy, rozkład jazdy linii również ulegnie modyfikacji. Nowy rozkład jazdy linii nr 17 dostępny jest na stronie www.zkm.elblag.com.pl 

Jednocześnie przypominamy, że od 25 stycznia, nastąpiły zmiany w rozkładzie jazdy linii 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 oraz 100. Wspomniane korekty ułatwiają dojazd do wielu miejsc i zakładów pracy oraz usprawniają przesiadki. Oprócz zmian w godzinach odjazdów dla poszczególnych kursów, dodane zostały m.in. kursy na linii nocnej.

Od 18 stycznia przywrócone zostało również funkcjonowanie linii tramwajowej nr 5, która na części swojej trasy może być alternatywnym połączeniem dla pozostałych linii tramwajowych.

ZKM nadal monitorować będzie wprowadzone rozwiązania i analizować będzie wpływające uwagi.
Wszystkie nowe rozkłady jazdy będą dostępne na stronie ZKM i w formie papierowych wydruków w Centrum Obsługi Klienta, przy ul. Czerwonego Krzyża 2 (tel.: 55 239 37 92).

W Centrum oraz w siedzibie ZKM w Elblągu, przy ul. Browarnej 90 (tel.: 55 235 55 00 lub 55 230 79 00) dostępne są także schematy nowych linii komunikacyjnych.

Za przesiadkę nie płacisz
Pasażerowie nie ponoszą dodatkowych kosztów w związku z przesiadkami. Korzystając z Elbląskiej Karty Miejskiej bilety przesiadkowe są w cenie 1 grosza. Natomiast bilety jednorazowe zarówno te kupione u prowadzących pojazdy, jak i bilety papierowe są honorowane przez 60 minut od momentu skasowania, bądź kupna u prowadzącego pojazdy – niezależnie od ilości przesiadek i środków transportu.

Zapłać telefonem
Wygodnym i nowoczesnym rozwiązaniem są aplikacje mobilne umożliwiające kasowanie biletów jednorazowych przez telefon. Aktualnie umożliwiają to aplikacje: moBilet, SkyCash i mPay. Wszystkie wymienione aplikacje umożliwiają kasowanie biletów w promocyjnych cenach. Część z wymienionych aplikacji pozwala również na wnoszenie opłaty za postój w elbląskiej Strefie Płatnego Parkowania. Lista aplikacji mobilnych aktywnych w Elblągu: http://www.zkm.elblag.com.pl/info/mobilne
Zachęcamy również do korzystania z biletów okresowych, które są zdecydowanie najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla częstych i regularnych podróży (miesięczne,30 – dniowe, 10-dniowe, imienne i na okaziciela) – szczegółowe informacje na temat cennika dostępne są na stronie: http://www.zkm.elblag.com.pl/info/cennik.html

Skorzystaj z nowoczesnych rozwiązań
Nowy rozkład jazdy oraz wyszukiwarka połączeń dostępne są również dla użytkowników telefonów i urządzeń mobilnych za pośrednictwem Google Maps oraz aplikacji myBus online, która umożliwia też sprawdzenie rzeczywistej pozycji pojazdu na mapie.
Ze względu na znaczny zakres korekt, rozkłady jazdy na przystankach będą umieszczane od 28.01.2021r.