Zmarł 'katolicki apostoł' nad Pregołą

Ks. Jerzy Steckiewicz

Ks. Jerzy Steckiewicz - Ks. Jerzy Steckiewicz

W kaliningradzkim szpitalu w wieku 66 lat zmarł ks. Prałat dr Jerzy Steckiewicz – proboszcz Parafii św. Wojciecha Adalberta, gdzie sprawował też urząd Wikariusza Biskupiego.

Ks. Jerzy Steckiewicz urodził się 15 października 1954 roku w Grodnie. Dwa lata później rodzina przyjechała do Polski. W 1975 roku wstąpił do seminarium duchownego w Szczecinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 kwietnia 1981 roku,  a następnie przez 10 lat  pełnił posługę kapłańską w parafiach w Dębnie, Nowogardzie, Szczecinie. Od 1 lipca 1991 r. uzyskał zgodę na pracę duszpasterską w Apostolskiej Administraturze dla katolików obrządku łacińskiego w europejskiej części Rosji (aktualnie Archidiecezja Moskiewska).

Był bardzo aktywnym i szanowanym kapłanem. Stworzył pierwszą w Rosji katolicką rosyjskojęzyczną gazetę „Kaliningradskij Katoliczeskij Wiestnik”. Wraz z konsulem Janem Kostrzakiem założył w 1995 roku pismo dla Polaków „Głos znad Pregoły, które w początkowym okresie było drukowane w Elblągu. Wielokrotnie przebywał w Elblągu. Miał w naszym mieście wielu znajomych i przyjaciół, którzy przez wiele lat wspierali jego posługę i pomagali stworzyć katolicką wspólnotę. Dzięki Jego staraniom w Tenkitach / Primorsku został ustawiony nad brzegiem Bałtyku krzyż ( 23 kwietnia 1997 roku, dokładnie tysiąc lat po śmierci męczennika Prus) upamiętniający misję św. Wojciecha, który został wykonany w Elblągu, skąd drogą wodną trafił najpierw do Bałtyjska.

Ksiądz Jerzy Steckiewicz odzyskiwał i budował kolejne obiekty sakralne w Kaliningradzie. Jego dziełem jest kościół parafialny św. Wojciecha Adalberta. Dzięki niemu po wielu latach ateistycznego wypalenia w obwodzie kaliningradzkim istnieje prawdziwy Kościół Katolicki i jest to owoc Jego wytężonej działalności katechetycznej, charytatywnej. Ks. Jerzy Steckiewicz powiedział kiedyś, że „ziemia ta nie jest już pustynią, że jest tam żywy Kościół, a ludzie mają możliwość praktykowania”.

Historię Kościoła katolickiego w obwodzie kaliningradzkim ks. Jerzy Steckiewicz opisał w swojej książce pt.: „Kościół katolicki w obwodzie kaliningradzkim w latach 1945-2009”.

„Ojciec Jerzy zapoczątkował odrodzenie Kościoła katolickiego w obwodzie kaliningradzkim, służył tu przez wiele lat, można by rzec, był „katolickim apostołem” tego regionu. Nie ma ani jednego miasta, miejscowości, wioski, w której ojciec Jerzy by nie był”- napisał o zmarłym kapłanie arcybiskup Paolo Pezzi Metropolita Rzymskokatolickiej Diecezji Matki Bożej w Moskwie.