Zmiany w ZBK

Zmiany w ZBK

Zarząd Budynków Komunalnych czekają nowe wyzwania dot. nie tylko zarządzania miejskim zasobem nieruchomości, ale również efektywnej gospodarki energetycznej. To jeden z priorytetów, który ma zostać zrealizowany w najbliższych latach. Nowe zadania wymuszają zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki oraz kierownictwie ZBK.
Stosując się do zapisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie: krajowych redukcji emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy oraz w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej, wspólnie z Energą Kogeneracja nasze miasto przystąpiło do wymiany źródeł węglowych na w pełni ekologiczne. Miasto wdrożyło również program dofinansowania wymiany źródeł ciepła o tzw. „niskiej emisji”. Z tego programu skorzystało już ponad 400 beneficjentów.
Kolejnym etapem poprawy jakości powietrza jest wymiana  pieców węglowych w zasobach komunalnych. Kolejna perspektywa finansowa  UE daje duże możliwości pozyskania funduszy na ten  cel. Musimy się do tego dobrze przygotować. Jest to duże wyzwanie dla Zarządu Budynków Komunalnych.  W związku z tym dziś ogłoszony zostanie konkurs na dyrektora ZBK.
Dotychczasowy dyrektor Pan Artur Adamczuk będzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ww. jednostki. Jednocześnie informujemy, że wprowadzane zmiany nie pociągają za sobą zwiększenia etatów – wręcz przeciwnie. Wskutek wprowadzonych zmian zatrudnienie w ZBK zmniejszone zostało o 5 etatów z 66 do 61.
Aby starać się o stanowisko dyrektora ZBK trzeba między innymi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych, minimum 5-letni staż pracy, w tym 2-letni na stanowisku kierowniczym. Dodatkowym atutem będą również uprawnienia budowlane.  Kandydat na to stanowisko musi również przedstawić koncepcję funkcjonowania Zarządu Budynków Komunalnych.
Szczegóły naboru dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznych. Dokumenty można składać do 28 sierpnia br.