Prace drogowe na ul. Kochanowskiego

roboty drogowe

roboty drogowe - roboty drogowe

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że 6 lipca br. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót drogowych polegających na przebudowie ulicy Kochanowskiego (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Komeńskiego).

Zakres robót przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników na wyżej wymienionym odcinku. W związku z prowadzonymi pracami będą występować utrudnienia w ruchu pojazdów oraz pieszych.

Na etapie wykonywania robót bitumicznych na tym odcinku ulicy będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy, o czym Departament Zarząd Dróg poinformuje w odrębnym komunikacie. Prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do czasowej organizacji ruchu.

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że wszystkie prace drogowe są realizowane na podstawie umowy drogowej i finansowane przez LIDL sp. z o.o. sp. k.