Światowy Dzień Pszczół

pszczoły

pszczoły - pszczoły

20 maja obchodzony jest – ustanowiony przez ONZ – Światowy Dzień Pszczół W tym dniu zostało podsumowane 10 lat programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”, w którym Gmina Miasto Elbląg uczestniczy od dwóch lat, działając na rzecz pszczół, co zaowocowało dwukrotnym wyróżnieniem Miasta Elbląg na tle całego kraju.

10 lat programu - infografika

Program to pionierska i zarazem najdłużej funkcjonująca inicjatywa prowadzona w Polsce na rzecz ochrony pszczół oraz budowania świadomości społecznej na ich temat. W działania włączały się zarówno gminy, organizacje pozarządowe jak i osoby, którym los pszczół nie jest obojętny.

Raport na 10-lecie programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” to podsumowanie działań na rzecz budowania świadomości Polaków o roli pszczół w środowisku. W Polsce występuje około 470 gatunków pszczół, z czego najbardziej znanym jest pszczoła miodna, która jako jedyna znajduje się pod opieką pszczelarzy. W 2019 roku zasadzono 1 019 429 roślin przyjaznych pszczołom, czyli takich, które dają im pożywienie.

Gmina Miasto Elbląg jest uczestnikiem tego programu, a dzięki realnym działaniom na rzecz pszczół dwukrotnie została wyróżniona. Społeczna świadomość w temacie pszczół uległa poprawie, a zaangażowanie partnerów programu oraz Polaków na rzecz ochrony pszczół jest szerokie.

Więcej informacji oraz raport do pobrania na stronie internetowej: www.pomagamypszczolom.pl