Prace drogowe na ul. Królewieckiej

roboty drogowe

roboty drogowe - roboty drogowe

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że na ul. Królewieckiej, od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Fromborską, rozpoczął się dziś remont cząstkowy nawierzchni. Prace będą polegały na frezowaniu (usunięciu) zniszczonych elementów nawierzchni i ułożeniu fragmentów nowej warstwy bitumicznej.

Prace będą prowadzone pod ruchem drogowym, mogą jednak wystąpić czasowe utrudnienia. Całość robót, realizowanych przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, powinna zakończyć się do 30 kwietnia br.