Prace i utrudnienia w ruchu-ul. Piechoty

roboty drogowe

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że dziś, 16 marca br. przekazany został teren budowy pod realizację zadania pn. odnowa nawierzchni ulicy Piechoty w Elblągu.

Wykonawcą robót jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakres robót obejmować będzie kompleksową odnowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. W pierwszej kolejności wykonywane będą prace rozbiórkowe, układanie nowej nawierzchni chodników oraz regulacja krawężników.

Na obecnym etapie robót, prace drogowe odbywać się będą przy zawężeniu jedni oraz jednostronnym, odcinkowym zamknięciu chodnika. W związku z robotami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do istniejącej organizacji ruchu.

O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco.