Sytuacja epidemiologiczna. Aktualne informacje

konferencja

konferencja - konferencja

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędze Miejskim Witold Wróblewski prezydent Elbląga przedstawił aktualne informacje o sytuacji epidemiologicznej w mieście i podjętych działaniach zabezpieczających w związku z koronawirusem.

Działania dotychczasowe i bieżące na dzień 11 marca br. godz. 10.30

1. Dwukrotnie z udziałem Powiatowego Inspektora Sanitarnego zebrał się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego zajmując się tematyką koronawirusa. Omawiano prócz specyfiki zagrożeń np. sposób chowania zmarłych, sprawy opieki i reagowania przez pracowników MOPS. Wskazano i zaktualizowano wykaz obiektów przeznaczonych do kwarantanny (pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym oraz wykaz obiektów do izolacji chorych (izolacja grupowa).

2. Prezydent (w ostatnią sobotę) uczestniczył w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego, gdzie omówiono sytuacje epidemiologiczna w regionie.

3. Szpital Miejski – decyzją Wojewody, postawiony został w stan podwyższonej gotowości, w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

4. Odwołane lub przełożone zostały imprezy mające odbyć się w marcu i kwietniu w Elblągu ,nie tylko masowe , jak Elbląskie Święto Sportu, ale też mniejsze , np. koncert  EOK, Kampania dla seniorów Kierunek Zdrowie, zbiorowe zajęcia MOSiRu dla mieszkańców  w ramach akcji Aktywuj się z Mosirem,  czy dzisiejsze otwarcie Regioteki w Bibliotece Elbląskiej. To tylko przykłady , bo imprez i zajęć  w kalendarzu jest bardzo dużo i większość będzie najpewniej przełożona, o czym informują poszczególne instytucje. Dziś także  Muzeum Archeologiczno-Historyczne zamknęło dla zwiedzających część sal  typu kino, escape- room.  Elbląski Teatr odwołał spektakle do dnia 22 marca.

5. Wydrukowano i dystrybuowano w placówkach publicznych ulotki i plakaty na temat zagrożenia koronawirusem. Materiały te kolportowano wśród najbardziej zagrożonej grupy – seniorów.

6. Na czwartek zaplanowano dokonanie rozpoznania w Szpitalu Jana Pawła II możliwości rozstawiania namiotów ewakuacyjnych na potrzeby selekcji chorych.

7. W obiektach Urzędu Miejskiego zamontowane zostały dozowniki do dezynfekcji  rąk.

8. Poinstruowano dyrektorów elbląskich placówek oświatowych o sposobach reagowania w przypadku podejrzenia koronawirusa. Wśród uczniów przeprowadzono zajęcia dotyczące zasad higieny i instruktaż właściwego mycia rąk.

9. Zamknięta dziś została SP nr 4, szkoła będzie dezynfekowana. Dyrekcja szkoły podjęła tę decyzję w porozumieniu z organem prowadzącym, zgodnie z zaleceniem Sanepidu, po informacji o powrocie jednego z rodziców ucznia SP nr 4 z zagranicy, z terenu, w którym występują zarażenia koronawirusem.

10. W SP 11 kilkoro uczniów i nauczyciele, którzy w ostatnim czasie wrócili z wymiany zagranicznej pozostają w domach.

11. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego jest w stałym kontakcie z sanepidem, służbami wojewody i naszymi służbami mundurowymi. Sytuacja jest dynamiczna, reagujemy na wszelkie sygnały i podejrzenia, również na wszystkie problemy zgłaszane przez mieszkańców.

12. Na tę chwilę zgodnie z danymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie miasta i powiatu 65 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym, 47 wyszło z takiego nadzoru, 2 osoby, z czego jedna z Elbląga, objęte są kwarantanną domową.