Komunikat EPWiK o braku wody

Komunikat EPWiK o braku wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w dn. 23.01.2020 /czwartek/ pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy m. Elbląg:
- dzielnica "Przy Młynie" (ul. Reymonta, Gałczyńskiego, Kraszewskiego, Łęczycka),
- dzielnica "Dębica (ul. Braniewska, Warmińska, Wschodnia, Łęczycka),
- ul. Saperów (od nr 1 do nr 10),
- ul. Jasna,
- ul. Garnizonowa,
- ul. Wyżynna,
- ul. Św. Floriana,
- ul. Czołgistów,
- ul. Bema (na odcinku od Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w stronę ulicy Łęczyckiej),
- ul. Sadowa (na odcinku od ul. Sadowa 111a-11f w stronę ul. Bema, w tym nr 58 i 115),
- Cmentarz Komunalny "Dębica".
Przewidywany czas pracy w godz. 09.00 - 11.00 (może ulec skróceniu lub nieznacznemu wydłużeniu).
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.
k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz