Przebudowa ul. Rybackiej - zmiana organizacji ruchu

 Przebudowa ul. Rybackiej - zmiana organizacji ruchu

Przebudowa ul. Rybackiej - zmiana organizacji ruchu - Przebudowa ul. Rybackiej - zmiana organizacji ruchu

Departament Zarząd Dróg informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót związanych z przebudową odcinka ul. Rybackiej w Elblągu, w dniu 22.01.2020 r. (środa) od godzin porannych planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Odcinek ul. Rybackiej objęty przebudową tj. od skrzyżowania z ul. Wodną na długości ok. 90m w kierunku ul. Stary Rynek zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Na pozostałym odcinku ul. Rybackiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Dojazd do ul Rybackiej odbywać się będzie z ulicy Wodnej przez ul. Mostową oraz ul. Stary Rynek. Na odcinku ulicy Stary Rynek wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Mostowej w kierunku ul. Rybackiej i Kowalskiej. Na całej długości ulicy Mostowej obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. Do ul. Rybackiej dojazd będzie możliwy także przez ulicę Rzeźnicką i odcinkiem ul. Stary Rynek. Poza wymienionymi zmianami ruch w obrębie Starego Miasta odbywać się będzie zgodnie z istniejącymi zasadami. Schemat tymczasowej organizacji ruchu przedstawiony jest na załączonej mapce.