Nowe boiska, rozbudowane targowisko

podpisanie umów

podpisanie umów - podpisanie umów

Dziś w Urzędzie Miejskim Witold Wróblewski prezydent Elbląga podpisał umowę na dalszą modernizację targowiska miejskiego oraz trzy umowy, dzięki którym zrealizowana zostanie obietnica z początku tego roku szkolnego dotycząca budowy nowych boisk sportowych przy SP 18, SP 21 i SOSW nr 1.

Wykonawcą dalszej modernizacji targowiska będzie elbląska firma Zakład Ogólnobudowlany Markiewicz, natomiast boiska zbuduje firma ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa.

- Dziś mamy przyjemność podpisania umów, zarówno na drugi etap rozbudowy targowiska, jak i na obiecane przeze mnie nowe boiska. W ramach pierwszego zadania na targowisku powstaną przede wszystkim nowe miejsca handlowe z możliwością postoju i nowe ciągi komunikacyjne. Wykonawca będzie miał czas do 30 kwietnia na zrealizowanie prac. Całość kwoty to 1.3 mln zł – mówił prezydent. – Ponadto, tak jak deklarowałem, ze środków własnych realizujemy nowe boiska przy SP 18, SP21 i SOSW nr 1. Będą to boiska poliuretanowe z odpowiednim wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu i co ważne tak zbudowane żeby można je było w kolejnym etapie zadaszyć poprzez postawienie konstrukcji namiotowo-szkieletowej. Koszt budowy tych boisk to 1.7 mln zł – wskazywał prezydent

Zakres robót budowlanych dot. targowiska obejmuje:

 • wykonanie drogi,
 • wyrównanie powierzchni drogi pomiędzy zjazdem w kierunku ul. Robotniczej i placem targowym,
 • wyrównanie ciągów pieszo-jezdnych,
 • wykonanie miejsc postojowych (handlowych) na placu targowym,
 • wykonanie chodników z kostki betonowej,
 • wyrównanie istniejącego chodnika wzdłuż zjazdu do ul. Robotniczej,
 • wykonanie odwodnienia placu i ciągów pieszo jezdnych,
 • wykonanie oświetlenia placu targowego,
 • wykonanie monitoringu wraz z włączeniem do autonomicznego istniejącego monitoringu targowiska,
 • wykonanie opisu oznaczeń sektorów na płycie targowiska,
 • wykonanie ekranów chroniących przed wiatrem obok nowych stołów pod wiatą targowiska .

Termin realizacji zadania: 30 kwietnia 2020 r.


Zakres zamówienia dotyczącego budowy boisk obejmuje m.in.:
1.    Dla części I - Przebudowa boisk przy SP nr 18:
a)    przygotowanie terenu i rozbiórkę elementów istniejących,
b)    budowę boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego,
c)  dostawę i montaż piłkochwytów,
d)  wykonanie robót przygotowawczych do budowy hali namiotowo-szkieletowej,
e)    wykonanie robót elektrycznych,
f)    wykonanie robót sanitarnych,
g)    wykonanie chodnika,
h)    wykonanie małej architektury, w tym: kosze na śmieci, ławeczki,
i)    zagospodarowanie terenu zielenią,
j)    wykonanie i zamontowanie tablicy z regulaminem korzystania z boiska wraz z dołączonym wzorem obuwia jakie może być dopuszczone podczas gry na boisku piłkarskim.

2.    Dla części II - Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21:
a)    przygotowanie terenu i rozbiórkę elementów istniejących,
b)    budowę boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego,
c)    dostawę i montaż piłkochwytów,
d)    wykonanie robót przygotowawczych do budowy hali namiotowo-szkieletowej,
e)    wykonanie robót przygotowawczych do budowy budynku szatniowo-sanitarnego,
f)    wykonanie robót elektrycznych,
g)    wykonanie robót sanitarnych,
h)    wykonanie chodnika,
i)    zagospodarowanie terenu zielenią,
j)    wykonanie i zamontowanie tablicy z regulaminem korzystania z boiska wraz z dołączonym wzorem obuwia jakie może być dopuszczone podczas gry na boisku piłkarskim.

3.    Dla części III - Przebudowa boiska przy SOSW nr 1:
a)    przygotowanie terenu i rozbiórkę elementów istniejących,
b)    budowę boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego,
c)    dostawę i montaż piłkochwytów,
d)    wykonanie robót sanitarnych,
e)    zagospodarowanie terenu zielenią,
f)    wykonanie i zamontowanie tablicy z regulaminem korzystania z boiska wraz z dołączonym wzorem obuwia jakie może być dopuszczone podczas gry na boisku piłkarskim.

Termin realizacji zadania: 29 maja 2020 r.

podpisanie umów

podpisanie umów - podpisanie umów

podpisanie umów

podpisanie umów - podpisanie umów

podpisanie umów

podpisanie umów - podpisanie umów