Spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa

15 listopada w Elblągu odbyło się spotkanie przedstawicieli komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych, obejmujących powiat i miasto Elbląg. Uczestniczyli w nim Prezydent Witold Wróblewski oraz Wiceprezydent Janusz Nowak. Celem spotkania Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa było omówienie problemów, zadań i oczekiwań w obszarach działań ustawowych związanych z budownictwem.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele:

Starostwa Powiatowego w Elblągu
    Marek Kowal – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
    Magdalena Płotnikowska – Inspektor ds. realizacji obiektów
    Wioletta Rama - Inspektor ds. realizacji obiektów

Urzędu Miejskiego w Elblągu
    Elżbieta Gieda – dyrektor Departamentu Inwestycji  
    Anetta Kowalska-Sobczak - kierownik Referatu Nadzoru Inwestorskiego
    Katarzyna Wiśniewska – dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury
    Maria Torłop - Departamentu Urbanistyki i Architektury

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga
    Paulina Poręba – starszy specjalista nadzoru budowlanego dla miasta Elbląga

PowiatowegoInspektora Nadzoru Budowlanego w Elbląga
    Teresa Picheta – inspektor
    Jak Ziębka - inspektor
    Zbigniew Krajnik – Starszy inspektor

Urzędu Gminy Elbląg
Justyna Nosarzewska - Inspektor

Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko
    Katarzyna Paczkowska

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie delegatura w Elblągu
- Wydział infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
Danuta Rafka
Barbara Puchalska

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim
Starosta: Jacek Gross
PINB Powiatowy Inspektor Sebastian Żwirek

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Dla Miasta i Powiatu Elblag
Inspektorzy: Anna Kozłowska i Małgorzata Jasiewicz

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Elbląg
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza.
Raczewski Paweł
Kołecki Piotr

oraz
Andrzej Stasiorowski przewodniczący komisji kwalifikacyjne WMOIIB  , Grzegorz Karpa -  dyrektor biura WMOIIB  Marian Zdunek – sekretarz WMOIIB Dariusz Urbański –Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WMOIIB.