Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana

Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana

Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana - Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana

4 października w Elblągu odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Odpowiedzialne za wykonanie inwestycji będzie polsko-belgijskie konsorcjum NDI i Besix, które zaproponowało cenę 992 mln 270 tys. zł. W uroczystości podpisania umowy z wykonawcą uczestniczył Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

- To historyczny dzień dla Polski, Pomorza, województwa warmińsko-mazurskiego, Elbląga i całego Zalewu Wiślanego. Otwarcie tej drogi to rzecz, która była dla nas priorytetem. Od dziesięcioleci mówiło się, że ta inwestycja musi być zrealizowana. Dziś to staje się faktem. To inwestycja bardzo skomplikowana, chyba pierwsza w Polsce budowana na taką skalę. Dziś rozpoczynamy nowy czas, szczególnie dla Elbląga, ale też wszystkich przystani i portów Zalewu Wiślanego – podkreślał podczas podpisania umowy Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Bardzo się cieszę, że dziś kończymy okres dywagacji, ta umowa to konkret. Mamy kropkę nad i. Elbląski samorząd  od wielu lat pracuje nad przywróceniem morskości miasta i rozwojem portu. Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to dla nas, ale także wszystkich Gmin nadzalewowych ogromna szansa na rozwój zarówno gospodarczy, jak i turystyczny – zaznacza Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Korzyści z budowy kanału dla Elblag i regionu to:
•    Uzyskanie swobodnego, suwerennego dostępu Elbląga i portów Zalewu Wiślanego do Morza Bałtyckiego
•    Ożywienie gospodarki miasta i regionu poprzez nowe miejsca pracy. Dotyczy to przede wszystkim całego sektora gospodarki morskiej, usług transportowo- logistycznych, rybołówstwa i turystyki.
•    Otwarcie Zalewu Wiślanego dla państw członkowskich Unii Europejskiej
•    Odciążenie dróg i kolei
•    Skrócenie drogi morskiej w relacji Elbląg – Trójmiasto o 52 mM  (94 km)
•    Dostępność Portu Morskiego Elbląg dla statków morskich wszystkich jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości do 100 m, szerokości do 20 m
•    Pogłębienie torów wodnych do 5 m, budowa obrotnicy dla statków
•    Zwiększenie możliwości przeładunkowych. Osiągnięcie przez Port Morski Elbląg przeładunków co najmniej 3,5 mln ton rocznie, to jest o ok. 3 mln ton więcej, niż bez budowy kanału
•    Rozszerzenie współpracy w zakresie wymiany handlowej z portami basenu Morza Bałtyckiego
•    Wzrost efektywności transportu w relacji Elbląg – Kaliningrad przez zastosowanie większych jednostek (statki o nośności 2.500 DWT, zamiast barek o nośności 1.000 DWT)
•    Budowa nowych terminali i placów składowych

Zakres podpisanej umowy obejmuje m.in. budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału przez Mierzeję Wiślaną o głębokości 5 m i długości 1350 m wraz ze śluzą i całą potrzebną infrastrukturą oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. W kolejnych etapach mają być rozpisane przetargi na budowę toru wodnego do Elbląga, mostu w Nowakowie i budowę dróg dojazdowych. Całe przedsięwzięcie ma być gotowe do końca 2022 roku.

Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana

Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana - Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana

Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana

Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana - Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana

Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana

Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana - Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana

Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana

Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana - Umowa na budowę kanału żeglugowego podpisana