79. rocznica Mordu Katyńskiego. Elbląg pamięta

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

Pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Agrykola w sobotę w południe odbyły się uroczystości z okazji 79. rocznicy Mordu Katyńskiego. Hołd zamordowanym oddali przedstawiciele władz województwa, miasta, wojska i służb mundurowych, środowiska kombatanckie oraz młodzież szkolna. Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga reprezentował wiceprezydent Edward Pietrulewicz.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od odśpiewania hymnu państwowego, chwilę później do zebranych zwrócił się Zygmunt Kiersz dyrektor Biura Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który odczytał list do uczestników skierowany przez Gustawa Marka Brzezina: - Siedemdziesiąt dziwięć lat temu z rokzazu Stalina zostali zgładzeniu polscy jeńcy - głównie oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji, ochrony granic, więziennictwa i administracji. Przerażającą prawdę o tym, co się wydarzyło ukryły zbiorowe mogiły. Przez długie dziesięciolecia porośnięte lasem groby były wymazane z ludzkiej pamięci. Jednak mimo wielu zabiegów prawda o zbrodni dokonanej przez NKWD na polskich jeńcach przetrwała. Dziś oddając hołd pomordowanym i zamęczonym na Wschodzie musimy stale pamiętać, jak wielkim złem jest milczenie i zafałszowanie przeszłości, a także jak wiele zawdzięczamy wszystkim, którzy nie pozwolhili na wymazanie z naszej świadomości tych bolesnych wydarzeń. Wydarzeń, które na zawsze powinny pozostać przestrogą dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Przmówienie prezydenta Witolda Wróblewskiego odczytał wiceprezydent Edward Pietrulewicz: Wracamy dziś do przyczyn tej tragicznej historii i przywołujemy pamięcią wyjętych spod prawa, których jedyną winną był fakt, że byli Polakami. Elity, które reprezentowali mordowano, ponieważ to w nich silnie zakorzeniona była miłość do Ojczyzny. Miłość, która prowadziła do walki o niepodległość.

Tragedia Zbrodni Katyńskiej jest dla Nas tym boleśniejsza, że rozgrywa się na wielu płaszczyznach. To tragedia mordowanych ludzi, ból najbliższych rodzin, które nie zobaczyły już więcej swoich bliskich, a także tragedia całego polskiego narodu, kiedy giną Ci, na których Polska mogła liczyć w chwilach próby. Wreszcie, Zbrodnia Katyńska była tym tragiczniejsza, że zamiast głośno o niej mówić - najpierw stała się przedmiotem manipulacji między hitlerowskimi Niemcami i sowiecką Rosją, a  przez kolejne dziesięciolecia PRL-u zatajana była o niej prawda. Jednak mimo wielu propagandowych zabiegów oficjalna wersja nie mogła się utrzymać, kiedy żywymi świadkami tej Zbrodni były tysiące ludzi, którzy stracili swoich najbliższych.

Po dekadach przemilczanej historii naszą powinnością, również powinnością elblążan, jest pamiętać o tamtych wydarzeniach. Powtarzajmy więc kolejnym pokoleniom prawdę o Katyniu, jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Ta historyczna prawda niech będzie również dla nas czytelnym znakiem, aby taka tragedia nie miała już nigdy więcej miejsca. W sposób szczególny łącze się dziś z rodzinami katyńskimi, które straciły swoich bliskich, przede wszystkim zaś chylę dziś czoła przed Tymi, którzy zginęli w lasach katyńskich i pozostałych miejscach sowieckiej kaźni. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej mówił natomiast: Przeglądając Katyńską Księgę Cmentarną znajdziemy w niej nazwiska wielu oficerów, lekarzy, profesorów, sędziów, inżynierów, artystów, urzędników, policjantów. Obrońców Ojczyzny. Ich służba zakończyła się strzałem w tył głowy... Pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej jest dla nas zobowiązaniem do pracy na rzecz wolnej i bezpiecznej Polski. Zwłaszcza, że czasy mamy niepewne, bo w relacjach międzynarodowych znowu pojawiają się imperialne dążenia. Bohaterowie Katynia wiedzieli, że to kim są zawdzięczają Polsce. Spróbujmy kierować się tym patriotyzmem, tym zrozumieniem naszego związku z Ojczyzną. Także codziennie, w sytuacjach które nie wymagają od nas aż tak wielkich poświęceń, jak te, które poniosły Ofiary Katynia.

Uroczystość zakończył Apel Pamięci, salwa honorowa oraz składanie wieńców i kwiatów pod Krzyżem i tablicą.

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem - uroczystość pod pomnikiem