1000 drzew na minutę

lasy

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, to oznacza, że w ciągu minuty jest posadzonych ich aż ok. tysiąc.

W tym roku w Nadleśnictwie Elbląg posadzonych zostanie 276 270 drzew i krzewów różnych gatunków: buki, dęby, lipy, brzozy, jodły, modrzewie, sosny, graby, jawory, olchy, jabłonie, derenie, śliwy tarniny. Jest to niewielka liczba porównując z większością nadleśnictw w Polsce. Sadzimy niewiele drzew i krzewów miedzy innymi dlatego, że warunki siedliskowe pozwalają nam na wykorzystywanie naturalnej zdolności lasu do odnawiania się poprzez przemyślane kształtowanie struktury lasu i sterowanie ilością światła docierającą do dna lasu.

Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego drzewa średnio sadzi się ok. 13 młodych. W polskich lasach systematycznie zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy odchodzą od monokultur, to oznacza, że  dostosowują skład gatunkowy lasów do naturalnego dla danego terenu.

Dzięki temu udział drzewostanów liściastych od czasów zakończenia II wojny światowej  zwiększył się z 13 proc. do 28 proc. Coraz częściej są sadzone dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

Ponadto warto też zauważyć, że lesistość Polski wzrasta. Aktualnie wynosi ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. Pod względem powierzchni lasów Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych na 4. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.

Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. Pod względem powierzchni lasów (9215 tys. ha) Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych (2491 mln m3) na 4. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.

Co roku zapraszamy mieszkańców Elbląga i okolic na wspólne sadzanie drzew z leśnikami. W bieżącym roku swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 200 osób. Po krótkim przeszkoleniu z techniki sadzenia każdy mógł spróbować swoich sił. Przygotowaliśmy 1800 dębów i jak się okazało posadzenie takiej ilości nie było aż tak prostym zadaniem. Ostatecznie wszystkie dęby znalazły swoje miejsce w lesie. Na zakończenie odbyło się ognisko z poczęstunkiem oraz gry i zabawy dla najmłodszych, przy stoisku edukacyjnym nadleśnictwa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i wspólnie spędzoną sobotę.

lasy

lasy - lasy