Mirosław Gorbaczewski został ponownie dyrektorem Szpitala Miejskiego w Elblągu

Mirosław Gorbaczewski

Na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego w lutym i marcu br. przeprowadzony był konkurs. Postepowania konkursowe nie zostały jednak rozstrzygnięte, ponieważ zgłosił się tylko jeden kandydat (w obu przypadkach był nim Mirosław Gorbaczewski). W związku z tym, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej Prezydent mógł w przypadku dwóch nierozstrzygniętych konkursów zatrudnić Pana Mirosława Gorbaczewskiego na stanowisko dyrektora Szpitala. Funkcję dyrektora Mirosław Gorbaczewski pełnić będzie od marca 2019 do marca 2025 roku.

Mirosław Gorbaczewski ukończył studia wyższe w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi na Wydziale Lekarskim. W 2007 rok ukończył ponadto studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu w Służbie Zdrowia. W latach 2003-2006 pełnił funkcję dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie. W latach 2006-2011 był dyrektorem 110 Szpitala Wojskowego w Elblągu, a po przemianowaniu tej placówki w Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią był jego dyrektorem w latach 2011-2016. Od grudnia 2016 roku do lutego 2019 roku był dyrektorem Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II w Elblągu (placówka powstała z połączenia dwóch szpitali - Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią i Szpitala Miejskiego).