Dronem i dotacjami w smog

działania antysmogowe

działania antysmogowe - działania antysmogowe

Powoli kończy się sezon grzewczy, który w całym kraju sprzyja powstawaniu smogu. O tym jak z tym niezwykle szkodliwym zjawiskiem skutecznie walczy samorząd Elbląga mówiono dziś podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim.

- W naszym mieście jakość powietrza jest monitorowana i sukcesywnie ulega poprawie. Zdarzają się przekroczenia norm, ale generalnie elblążanie oddychają coraz czystszym powietrzem – rozpoczął prezydent – W ubiegłym roku zakupiliśmy drona, mającego wesprzeć kontrolę osób, które palą złym paliwem, chcemy wyeliminować trucicieli – mówił Wróblewski

- Przeciwdziałamy smogowi wielokierunkowo, po pierwsze, to akcja informacyjna, do mieszańców kierujemy ulotki, po drugie kontrole, również z wykorzystaniem drona, także na podstawie sygnałów od mieszkańców i po trzecie nasz program wymiany pieców ze starych, wydzielających duże ilości pyłów PM2,5 i PM10 na te ekologiczne – informował prezydent

- W tym sezonie grzewczym, do 20 marca, Straż Miejska przeprowadziła 271 kontroli, gdzie zachodziło podejrzenie spalania odpadów lub złej jakości paliwa. Stwierdzono 66 wykroczeń i wypisano 66 mandatów, strażnicy sporządzili również dwie notatki do postępowań przed sądem. W styczniu rozpoczęły się loty dronem, z jego wykorzystaniem odbyły się 33 kontrole – mówił dalej prezydent

- Nie tylko kontrolujemy mieszkańców, ale wspieramy ich przy wymianie pieców na ekologiczne. W 2017 roku dzięki naszemu programowi mieszkańcy wymienili 96 pieców, w 2018 już 116, w tym roku złożono już 4 wnioski, ale sezon remontowy dopiero przed nami. Na ten rok w programie mamy zapisane 300 tys. z, to dwa razy więcej niż w roku 2017 – wyliczał Wróblewski

- Mam nadzieję, że dzięki wszystkim tym działaniom dobra tendencja poprawy jakości powietrza w naszym mieście będzie dalej postępowała – zakończył prezydent

Pionierzy w powietrzu
- Koniec minionego roku był odpowiednim czasem na zakup drona. Skorzystaliśmy z promocyjnej ceny producenta i jesteśmy wraz z Katowicami, a nawet przed nimi, pierwszym miastem, które wykorzystuje dron w pomiarach zanieczyszczeń. Nasze działania zauważył pełnomocnik rządu ds. programu Czyste Powietrze. W tej chwili tworzona jest jednolita metodyka pomiarów zanieczyszczeń, a Wojciech Chwiałkowski kierownik Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Elbląskim Parku Technologicznym włączony jest w te prace – mówił Tomasz Świniarski dyrektor  Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM

- Dwóch naszych strażników miejskich przeszło już odpowiednie przeszkolenie, zdali egzamin i rozpoczęło loty w przestrzeni miasta. Trzeba pamiętać, że prowadząc loty i będąc wyposażonym w żółtą kamizelkę są oni chronieni prawem, tak jak piloci – wskazywał Świniarski

- Dron jest dostosowany do naszych potrzeb, a jego platforma będzie umożliwiała dalszą rozbudowę. W następnym sezonie grzewczym będziemy też prowadzić loty po zmierzchu, kiedy ludzie palą w piecach. Loty dronem są dobrze odbierane przez mieszkańców – mówił Świniarski

Piec tak, ale ekologiczny
- Zachęcamy mieszkańców, by wymieniali swoje stare piece, tzw. kopciuchy na piece ekologiczne, gazowe, olejowe, elektryczne lub przyłączali się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kwota na program wymiany pieców została w tym roku zwiększona, wynika to z rosnącego zainteresowania mieszkańców naszym programem. Zdarzają się wnioski, które nie spełniają warunków, dlatego przypominamy, że wszyscy zainteresowani powinni przed wymianą pieca złożyć wniosek, w domu wnioskodawcy odbywa się wizja terenowa, sprawdzająca piec, po tym podpisywana jest umowa, kolejna wizja terenowa sprawdza czy wymieniono piec, a następnie wypłacane są pieniądze – mówiła  Daria Bieńkuńska dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska o formalnościach niezbędnych do uzyskania dofinansowania

- Dzięki naszemu programowi już 10000 m2 powierzchni ogrzewana jest ekologicznie,  a stan jakości powietrza w naszym mieście ulega poprawie. W szczególności chcemy ograniczyć szkodliwe związki siarki, azotu, tlenku węgla i benzoapirenu, którego normy przekraczane są szczególnie w sezonie grzewczym  - mówiła Bieńkuńska wskazując dodatkowo na warunki, w których powstaje smog – Zimą, kiedy jest niska temperatura, a w powietrzu utrzymuje się mgła wtedy pyły szczególnie unoszą się nad miastami. Nasze miasto prowadząc działania na rzecz ograniczania smogu i z racji położenia będąc dobrze wentylowanym jest w dobrej sytuacji. Ponadto budynki jednostek miejskich podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej, a  w budynkach ZBK sukcesywnie wymieniane są stare piece. Korzystamy też z odnawialnych źródeł energii, jak w przypadku basenu przy ul. Robotniczej, gdzie pracują panele fotowoltaiczne – wskazywała Bieńkuńska

Loty w praktyce
- Dron którym latamy pobiera i analizuje stężenie pyłów, PM10 powstającego przy spalaniu np. płyt paździerzowych i PM2,5 powstający w wyniku spalania plastiku. Z czasem będziemy chcieli poszerzyć możliwości drona o nowe czujniki – mówił strażnik miejski Sławomir Grzywiński

- Mieszkańcy z zainteresowaniem odbierają nasze loty, klaszczą nam, dziękują za to, że robimy dobrą pracę i można te osoby spalające odpady wychwycić – mówił Grzywiński – W trakcie naszych patroli edukujemy mieszkańców, czym można i jak palić. Mandaty są ostatecznością, w pierwszej kolejności stawiamy na działania prewencyjne – podkreślił Grzywiński

działania antysmogowe - konferencja

działania antysmogowe - konferencja - działania antysmogowe - konferencja

działania antysmogowe - konferencja

działania antysmogowe - konferencja - działania antysmogowe - konferencja

działania antysmogowe

działania antysmogowe - działania antysmogowe

działania antysmogowe

działania antysmogowe - działania antysmogowe

działania antysmogowe

działania antysmogowe - działania antysmogowe

działania antysmogowe

działania antysmogowe - działania antysmogowe

działania antysmogowe

działania antysmogowe - działania antysmogowe