Edward Pietrulewicz wiceprezydentem Elbląga

konferencja

konferencja - konferencja

Edward Pietrulewicz zostanie kolejnym wiceprezydentem Elbląga, zapowiedział to dziś prezydent Witold Wróblewski przedstawiając jednocześnie swojego drugiego zastępcę.

- W tej kadencji przyjęliśmy pewną kolejność, mamy już uchwalony budżet miasta, a więc najważniejszy dokument finansowy, na którym będziemy pracować. Dlatego dziś chcę Państwu przedstawić kolejnego wiceprezydenta, którym będzie Edward Pietrulewicz – rozpoczął prezydent Wróblewski

- Edward Pietrulewicz ma za sobą ponad 35 letni staż pracy w elbląskiej oświacie. Ukończył studia wyższe pedagogiczne oraz podyplomowe studia: informatykę, Organizację i zarządzanie w oświacie, Zarządzanie projektem w placówce oświatowej. Jest egzaminatorem przedmiotów zawodowych w technikum. W latach 2006-2015 pełnił funkcję dyrektora SP21, sprawował też funkcję dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu, a od 2016 roku dyrektora SP19 – wyliczał drogę zawodową nowego wiceprezydenta Wróblewski

- W trakcie jego zarządzania Szkoła Podstawowa nr 21 trzykrotnie zajęła I miejsce w „Złotej Dziesiątce” szkół podstawowych w województwie warmińsko-mazurskim, a Szkoła Podstawowa nr 19 zajęła IV i II miejsce. Jako pierwszy dyrektor w Elblągu wprowadził do szkoły innowacje pedagogiczne, był pionierem w tworzeniu publicznej szkoły z oddziałami dwujęzycznymi w Elblągu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu. W SP19 jako w jednej z pierwszych szkół w Polsce zostały wprowadzone zajęcia robotyki z wykorzystaniem robotów edukacyjnych – wskazywał prezydent na osiągnięcia swojego zastępcy

- Pan Petrulewicz posiada doskonałe kompetencje zawodowe, zna oświatę.. Na stanowisku wiceprezydenta będzie odpowiadał za edukację i sport, a także Departament Innowacji i Informatyki, Departament Spraw Obywatelskich, Departament Świadczeń Rodzinnych, będzie również nadzorował Elbląski Park Technologiczny. Jestem przekonany, że jego wiedza i doświadczenie będzie pomocne w prowadzeniu tych jednostek i departamentów –podkreślił Wróblewski

- To kredyt zaufania, za który dziękuję i postaram się nie zawieść. Będą pracował nad tym, aby nasze miasto było jeszcze lepsze. Przede mną wyzwania dotyczące edukacji, a więc dalszy rozwój szkolnictwa branżowego, poradzenie sobie z nadchodzącym podwójnym rocznikiem w szkołach średnich, rekrutacje do szkół wszystkich szczebli. Stawiam na innowacje, nowoczesne kształcenie, choć zmiany chcę przeprowadzać ewolucyjnie, bez rewolucji i przy współpracy z różnymi środowiskami – mówił Edward Pietrulewicz o swoim podejściu do zarządzania w oświacie – Przyświecać mi będą trzy zasady, kompetencje, uczciwość i lojalność – dodał Pietrulewicz