Budżet miasta. Inwestycje i działania miękkie

konferencja

konferencja - konferencja

Podczas jutrzejszej sesji Rady budżet miasta na 2019 rok zostanie poddany pod głosowanie. A już dziś główne założenia najważniejszego dokumentu finansowego miasta przedstawili podczas konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga, Antoni Czyżyk przewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący klubów, Michał Missan i Marek Burkhartdt.

Budżetowe wydatki i dochody

- Podczas jutrzejszej sesji Rady stanie jedna z najważniejszych dla miasta uchwał, a mianowicie ta dotycząca budżetu na 2019 rok. Dokument przyjmujemy z pewnym opóźnieniem ze względu na okres wyborczy i zmiany do budżetu, które pojawiły się od momentu kiedy został on przygotowany i zaprezentowany  – rozpoczął prezydent Wróblewski – Dochody w tegorocznym budżecie zostały zaplanowane na początku na poziomie 622 mln zł, a po nowelizacji wzrosły do 644 mln. Natomiast wydatki wstępnie zaplanowano na 620 mln zł, po nowelizacji mają się kształtować na poziomie 649 mln zł. To budżet większy o około 5%– wskazywał prezydent

Priorytetowe zadania

- W pierwszej kolejność budżet uwzględnia te inwestycje i zadania, które są kontynuowane, zostały rozpoczęte oraz te zadania, gdzie istnieje szansa na pozyskanie dotacji unijnej, ministerialnej, czy od wojewody. Na wszystkie inwestycje w 2019 roku w budżecie przewidziano kwotę 48 mln zł. – informował prezydent.

- Wśród zadań są m.in. poprawa mobilności, a więc modernizacja zajezdni tramwajowej i zakup kolejnego, czwartego, tramwaju, odnowa nawierzchni dróg i remonty chodników, wśród nich te wnioskowane przez radnych. Planujemy też dalszą modernizację targowiska, tworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, temat współfinansowany ze środków UE – wyliczał prezydent. – Będziemy również składać wnioski do ministerstw o przebudowę dawnego Gimnazjum przy ul. Lotniczej na żłobek i przedszkole oraz na boiska sportowe przy Szkołach nr 18 i 21, a także SOSW. Czeka nas także kontynuacja modernizacji Biblioteki Elbląskiej i remont w Centrum Sztuki Galeria EL. Składać będziemy także wniosek do Ministerstwa Sportu na modernizację układu chłodniczego na Lodowisku HELENA. Zmierzamy również do rewitalizacji parku Dolinka i kąpieliska miejskiego, a w związku z tym, że przetarg na szpital znacznie przekroczył posiadaną przez miasto kwotę, będziemy zmieniać założenia przetargu tak, by tę inwestycję, przede wszystkim budowę bloku operacyjnego, zrealizować – wyliczał prezydent

- To budżet, który zakłada inwestycje tam, gdzie możliwe jest ich dofinansowanie i jednoczesne dalsze obniżanie miejskiego długu. To budżet realistyczny, w którym będziemy też zabiegali o dodatkowe środki na wynagrodzenie dla nauczycieli, czego nie uwzględniła subwencja oświatowa, będziemy się też starać o dotację na zadania zlecone przez rząd, które jako samorząd realizujemy, co nie ma pokrycia w finansach – podkreślił Wróblewski

Stanowiska wobec budżetu

- To budżet zrównoważony, uwzględniający spectrum zadań, które realizuje samorząd, mamy więc inwestycje poprawiające mobilność i jakość świadczonych usług komunalnych. Te inwestycje mają służyć dobru mieszkańców. Co ważne, to budżet większy od tego wstępnie przygotowanego. Jako radni wskazujemy w nim na działania miękkie, które również są niezwykle ważne dla naszej społeczności  - mówił Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej

- Poza dłuższymi w realizacji inwestycjami, to właśnie działania miękkie przynoszą efekty elblążanom tu i teraz. Nasz Klub poprze budżet na 2019 roku – deklarował Michał Missan

- To pierwszy budżet w nowej, 5-letniej, kadencji, który zakłada dalszą restrukturyzację zadłużenia, jest w nim także zapisana nadwyżka operacyjna na poziomie 31 mln zł. Istotne jest to, budżet zakłada spłatę długu i inwestycje, dzięki czemu nasze miasto będzie się nadal rozwijać – mówił Marek Burkhardt