Dwie umowy na finiszu 2018 roku

Na koniec mijającego roku Miasto podpisało umowy na wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych.

  • Pierwsza umowa dotyczy przebudowy kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum nr 5)

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.
przystosowanie zaplecza kuchennego, magazynowego, socjalnego i konsumpcyjnego do użytkowania, w tym:
a. utworzenie kuchni, jadalni i zmywalni,
b. utworzenie magazynu chłodniczego, magazynu produktów suchych, magazynu owoców i warzyw, magazynu opakowań zwrotnych, magazynu na odpadki,
c. utworzenie toalet, utworzenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników,
d. wykonanie instalacji elektrycznych,
e. wykonanie instalacji sanitarnych, w tym: instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej,
f. dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń.

Koszt zadania za wykonanie robót budowlanych to 1.303.641,32 zł (środki własne Gminy Miasto Elbląg). Termin wykonania zamówienia – 15 kwietnia 2019 roku. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03”.

  • Druga umowa dotyczy przebudowy wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt

Zadanie obejmuje przebudowę wybiegów w budynku psiarni przy ul. Królewieckiej 233 w Elblągu.

Zakres zamówienia:
a. przebudowa ośmiu istniejących wybiegów (od nr 8. do nr 15.),
b. wykonanie zadaszenia,
c. wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji,
d. wykonanie nowej drabiny dachowej,
e. wykonanie nowych koryt odwadniających wzdłuż wybiegów wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
f. wykonanie nowego ukształtowania terenu w niezbędnym zakresie.
    
Koszt zadania za wykonanie robót budowlanych to 385 911,63 zł (środki własne Gminy Miasto Elbląg). Termin wykonania zamówienia - 31 sierpnia 2019 r. Wykonawcą robót będzie Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z siedzibą w Elblągu.