Ochotnicy z dobrym sprzętem

przekazanie sprzętu

przekazanie sprzętu - przekazanie sprzętu

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Elblągu wzbogaciło się o nowy sprzęt do ratowania życia. To defibrylator  oraz zestaw ratownictwa medycznego zakupiony przez samorząd Elbląga z dofinansowaniem funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Strażakom-ochotnikom sprzęt przekazali dziś w Urzędzie Miejskim Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Tomasz Świniarski kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Odbioru dokonali naczelnik OSP druh Jacek Songin oraz członek OSP Sławomir Sękowski.

- To sprzęt specjalistyczny, defibrylator, nosze i torba z wyposażeniem medycznym. Pozyskaliśmy na ten cel pieniądze z funduszy zewnętrznych. Dofinansowanie wyniosło 8.877 zł, miasto dołożyło 1% do wartości zakupu. Cieszę się, że możemy te urządzenia przekazać ochotnikom, bo dobre chęci to nie wszystko, trzeba mieć jeszcze dobry sprzęt – mówił prezydent Wróblewski – Nasze wnioski, które składamy do różnych instytucji zamieniają się w chociażby takie zakupy jak dziś – dodał prezydent

- Ochotnicza Straż Pożarna to ważna jednostka na terenie Elbląga, to pierwszy rzut pomocy, także dla Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Urządzenia, które dziś otrzymują ratować będą ludzkie życie, przywracają krążenie i oddychanie – mówił kierownik Tomasz Świniarski

- W imieniu całej jednostki pragnę podziękować za przekazany sprzęt. Chcemy, aby był rzadko wykorzystywany, ale dobrze, że jest. Tu nie liczą się koszty, ale człowiek – mówił naczelnik OSP druh Jacek Songin

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Elblągu liczy 37 osób. Tworzą ją prawdziwi pasjonaci, wśród których są osoby ze służb mundurowych, zawodowej straży pożarnej, wojskowi, ratownicy medyczni. Ochotnicy ćwiczą co najmniej raz w tygodniu, także w zakresie ratownictwa medycznego. W razie zagrożenia kierowani są także do akcji przeciwpowodziowych. Dzięki nowemu sprzętowi medycznemu członkowie OSP RW będą mogli podnieść swe umiejętności i zaangażowanie w działania ratownicze na terenie miasta i powiatu. Sprzęt zwiększy możliwości przeżycia i szanse na zachowanie zdrowia przez osoby poszkodowane i będzie miał wpływ na zwiększenie morale ochotników, jak i poczucie bezpieczeństwa przez mieszkańców miasta. Nowe wyposażenie poprawi pracę ochotników, da im możliwość udzielania pomocy na bardzo wysokim poziomie, a także wsparcie innych służb ratowniczych w przypadku zdarzeń kryzysowych o większej skali.

przekazanie sprzętu

przekazanie sprzętu - przekazanie sprzętu