Działalność handlowa w okresie Wszystkich Świętych

W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych informujemy, że udostępnianiem stanowisk na zajęcie pasa drogowego na działalność handlową przy cmentarzu - przy ulicach Kościuszki i Agrykola w Elblągu, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zajmuje się Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu.

Handel w okresie Wszystkich Świętych będzie odbywał się w dniach od 31.10.2018 r. do 4.11.2018 r. Ulica Agrykola będzie wyłączona z ruchu kołowego w dniu 1.11.2018 r., w pozostałych dniach handel odbywał się będzie w kierunku chodnika, po ulicy Agrykola prowadzony będzie ruch kołowy.

Liczba stanowisk handlowych to 55 szt.

Dnia 1.11.2018 r. każde stanowisko ma powierzchnię 20 m2, w pozostałych dniach wielkości poszczególnych stanowisk są zróżnicowane.

Wnioski na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia stanowisk handlowych należy składać w siedzibie Departamentu Zarząd Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2, do dnia 09.10.2018 r. Druki wniosków dostępne są w siedzibie Departamentu Zarząd Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2, pok. nr 6.

Przydział stanowisk zostanie przeprowadzony w sali nr 300 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w Elblągu w dniu 11 października 2018 r. o godz. 10.00.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia działalności handlowej stanowi iloczyn metrów kwadratowych powierzchni zajętej pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty ustalonej uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga, z późn. zm. Stawka opłaty za zajęcie 1 m2 za dzień wynosi 10 zł. W związku z powyższym opłata za 1 stanowisko handlowe w dniu 01.11.2018 r. wynosi 200 zł, stosownie do wyliczenia:
20 m2  x  1 dni  x  10 zł/m2/dzień = 200 zł. Opłata za 1 stanowisko handlowe w pozostałych dniach wyliczana będzie na podobnych zasadach, proporcjonalnie do wielkości stanowiska.

Udostępnianie ewentualnych wolnych stanowisk, wymiana lub rezygnacja, jest możliwa wyłącznie w dniach 11.10.2018 r. (po przydzieleniu stanowisk) i 12.10.2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Czerwonego Krzyża 2, I piętro, pok. 6, tel. 55 239 32 04, tel. 55 239 34 97.