Zapewnili ciągłość państwa

maluchy

maluchy - maluchy

Dziś w południe elblążanie uczcili kolejną rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

Zobacz galerię zdjęć: 79. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

W obchodach, które zorganizowane zostały przez Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga oraz Marka Pruszaka Przewodniczącego Rady Miejskiej udział wzięli m.in. elbląscy kombatanci, przedstawiciele samorządu, radni, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń oraz ugrupowań politycznych, poczty sztandarowe i młodzież szkolna.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. Po nim nastąpiły oficjalne wystąpienia, w których przypomniano historię powstania tajnej struktury państwa polskiego, istniejącej w czasie II wojny światowej.

- Na przełomie września i października 1939 roku Polska jeszcze wykrawiała się, walcząć z Niemcami i Sowietami, a już powstawały zręby podziemnego państwa - mówił wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski przywołując pierwsze miesiące powstawania tajnych struktur. Marek Pruszak przewodniczący Rady Miejskiej wskazywał natomiast na bohaterstwo rotmistrza Witolda Pileckiego, który po wrześniu 1939 roku przedostał się do Warszawy, a już na początku listopada został jednym z organizatorów konspiracyjnej organizacji "Tajnej Armii Polskiej". Pilecki był inicjatorem i pomysłodawcą przedostania się do KL Auschwitz w celu zebrania informacji wywiadowczych na temat jego funkcjonowania oraz zorganizowania wewnątrz obozu ruchu oporu.

Wiceprezydent Janusz Nowak zwracając się w imieniu prezydenta Elbląga do zebranych na uroczystości mówił m.in.

- Kiedy hitlerowskie Niemcy i sowiecka Rosja podzieliły już Polskę, szybko stało się jasne, że oba totalitaryzmy nie pozwolą na żadne przejawy funkcjonowania Państwa Polskiego. Okupanci szczególnie skrupulatnie zmierzali do likwidacji inteligencji, a więc elity polskiego społeczeństwa, która w istocie rzeczy odpowiada za tworzenie się struktur państwowych. Niezwykle przykrym dla wszystkich Polaków, pierwszym dowodem likwidacji Państwa, były polskie symbole usuwane z przestrzeni publicznej. To jest właśnie kontekst, w którym społeczeństwo polskie w odruchu obronnym tworzyło państwo podziemne, które dziś wspominamy. Takie zorganizowanie się społeczeństwa było odpowiedzią adekwatną do działań władz okupacyjnych. Tak rozbudowane państwo podziemne nie powstało w żadnym z okupowanych krajów. Oddziały zbrojne, wywiad, sądy, zaopatrzenie, edukacja, to przykłady owego drugiego życia, które formowało i hartowało wielu Polaków nie godzących się z działaniami okupantów.

- Udział w strukturach Państwa Podziemnego niósł ogromne ryzyko, łącznie z tym najwyższym - utratą życia w momencie dekonspiracji. To była cena, którą przyszło płacić za obronę polskości. Jednak dla Polaków, którzy z takim trudem tworzyli II Rzeczpospolitą i mieli doświadczenie formowania państwa, jego ciągłość wydawała się czymś oczywistym. To jeden z największych wysiłków mobilizacyjnych polskiego społeczeństwa w XX wieku.

- Jesteśmy dziś winni pamięć twórcom Polskiego Państwa Podziemnego i naszą wdzięczność za to, że dzięki ich odwadze w trakcie II wojny światowej mogliśmy mówić o Polsce walczącej i niezłomnej. W imieniu elblążan składam dziś hołd twórcom i uczestnikom Polskiego Państwa Podziemnego. Cześć ich pamięci!

Po przemówieniach odczytany został Apel Pamięci, w którym wspomniano także członków Polskiego Państwa Podziemnego spoczywających na elbląskim cmentarzu, m.in.generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Apel zakończył się oddaniem salwy honorowej, po której nastąpiła ceremonia składania kwiatów, wieńców i zniczy pod pomnikiem. Wśróch składających hołd były m.in. dzieci z Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej. Ostatnim akcentem uroczystości było odegranie utworu "Śpij Kolego".