38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Wczoraj w Elblągu odbyły się obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, podczas których wspomniano udział elbląskich robotników w strajku, jaki w sierpniu 1980 roku rozpoczął się w Stoczni Gdańskiej. W uroczystościach udział wziął Prezydent Witold Wróblewski.
Obchody rozpoczęły się Mszą Święta w Katedrze pod wezwaniem Św. Mikołaja, której przewodniczył Biskup Elbląski Jacek Jezierski. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli pod Pomnik Ofiar Grudnia 1970, gdzie odbyły się dalsze uroczystości, w tym: odegranie hymnu państwowego, okolicznościowe wystąpienia oraz składanie kwiatów.

W swoim przemówieniu Prezydent Witold Wróblewski wspominał udział elbląskich robotników w walce o prawa pracownicze i  utworzenie niezależnych związków zawodowych.

- Świętujemy dziś 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. To przełomowe wydarzenie w najnowszej historii Polski, w którym swój udział mieli również elblążanie. W walce o prawa pracownicze i utworzenie niezależnych związków zawodowych aktywnie brali udział robotnicy z Elbląga, którzy 21 sierpnia włączyli się do strajków. Nasze miasto było jednym z pierwszych poza Trójmiastem, które wsparło strajk solidarnościowy, wysyłając delegację do Stoczni Gdańskiej. Za te działania, za wykazanie się niezwykłą odwagą powinniśmy dziś dziękować ówczesnym robotnikom z całej Polski, My zaś szczególnie robotnikom z Elbląga. Wielki, oddolny ruch polskiej Solidarności może być dumny z podpisania Porozumień Sierpniowych, które odbyło się bez użycia przemocy i rozlewu krwi. Ta mądrość wzięła się z brutalnie stłumionych robotniczych protestów w grudniu 1970 roku. Doświadczenie Grudnia pomogło dekadę później w zorganizowany i przemyślany sposób prowadzić robotniczy protest. Lekcja Grudnia nie poszła na marne, a Solidarność oznaczała pokojowe zwycięstwo społeczeństwa nad totalitarną, komunistyczną władzą. Porozumienia podpisane w Gdańsku, Szczecinie, a także górniczym Jastrzębiu przywracały pracującym godność i dawały nadzieję na lepsze jutro. Co ważne - negocjacje w czasie strajków, tworzenie Związku Zawodowego, branie odpowiedzialności za dobro zakładu, były w okresie komunizmu lekcją demokracji, samorządności i odpowiedzialności za wspólne dobro. To osiągnięcie jest własnością wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w przemianie naszego kraju. Przemianie, która wyrasta właśnie z ducha Sierpnia. Dziś z dumą podkreślamy, że Solidarność w Polsce była wyłomem, który zapoczątkował rozpad bloku wschodniego i pojałtańskiego porządku. To dzięki wydarzeniom z sierpnia osiemdziesiątego roku mogła nastąpić jesień ludów roku osiemdziesiątego dziewiątego. Bez Sierpnia, bez polskiej Solidarności los polityczny tej części Europy wyglądałaby inaczej.  Jako prezydent Elbląga jestem dumny z historii, która 38 lat temu działa się również tu, w naszym mieście, dając początek tym wielkim przemianom. Żyjemy dziś w wolnym kraju i naszą powinnością jest dbałość i troska o dziedzictwo Sierpnia osiemdziesiątego roku. Wyrażam więc głęboką nadzieję, że przesłanie „Solidarności”– dialogu, porozumienia i wspólnoty – okaże się silniejsze niż polityczne różnice i codzienne spory. Jestem przekonany, że wtedy uda nam się wspólnie budować Polskę opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Jak powiedział Jan Nowak Jeziorański „Czas „Solidarności” był bodaj jedynym czasem prawdziwie wysokiej kultury życia publicznego”. Tej kultury we wzajemnych relacjach życzę nam wszystkim na co dzień – zakończył prezydent Elbląga.

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych